Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Kina er mektig, enormt og i endring. Likevel har de fleste av oss lite kunnskap om landet. Sampol222; Chinese Politics and Society, skal gi sampolstudenter økt kunnskap om stormakten.
Skal bruke forskningsmidla til å forske på utfordringane frå det radikale høgre.