Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Bachelorstudent Torjus Birk Holmsen har produsert vinnervideoen i sampols videokonkurranse. 
Sampol-professor Ragnhild Louise Muriaas sitt nye forskningsprosjekt “Money Talks” skal forske på hvordan økonomi påvirker kvinners politiske deltagelse.
Masterprogrammet i sammenliknende politikk mottok nylig sin programsenssorrapport for perioden vår 2014 til høst 2017. Tilbakemeldingene er svært positive, og særlig programmets fokus på studentforskning løftes frem av programsensor Magnus Feldmann fra University of Bristol.
Professor Emeritus Stein Kuhnle er kjent for å dele sin forskning på velferdsstaten internasjonalt. Siste stopp var i Sør-Afrika, hvor samarbeidet blant annet har ført til opprettelsen av SANORD - the South African Nordic Centre.