Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Stefan Dahlberg, som de siste årene har vært førsteamanuensis ved instituttet og spesialisert seg innenfor temaer som eksperimentell forskning og velgeratferd, har offisielt blitt forfremmet til professor.
Forsker og Marie Curie Fellow ved Institutt for sammenliknende politikk og University of Cambridge, Gyda Sindre, har opprettet et ambisiøst forskningsnettverk og nettportal som går i dybden på flere aspekter tilhørende postkonfliktstudier.
Joon Grane Hetland studerte sammenlignende politikk ved UiB. Det var starten på et liv i norsk utenrikstjeneste. I dag jobber han ved den norske ambassaden i Tokyo. Se tipsene for hvordan man får jobb i utenrikstjenesten her.