Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Før sommeren lyste Institutt for sammenliknende politikk ut to stipendiatstillinger for å forske på UiBs prioriterte satsningsområder. Nå er Mari Skåra Helliesen og Ruben Berge Mathisen ansatt, for å forske på henholdsvis politisk representasjon og ulikhet og klima.
Professor Kathleen Thelen fra MIT holdt Rokkanforelesningen 2018, hvor hun presenterte det amerikanske prekariatet i sann Rokkansk tradisjon.
Theodora Thomassen Urdesic som er praksisstudent hos næringsseksjonen i Bergen kommune, presenterte forrige uke Bergen på en samling for UNESCO-nettverket Creative Cities of Gastronomy.
Valgemnene i sammenliknende politikk er uregelmessige, og tilbys ikke hvert semester.
Arvin Fard var nysgjerrig på hvor demokratiske trekk i ellers autoritære regimer kunne stamme fra, og skrev bacheloroppgave om temaet med Iran som case.
Praksis i sammenliknende politikk er et emne i vekst, med flere søkere for hvert semester. Vi er derfor glade for å meddele at vi også har en rekke attraktive nye samarbeidsbedrifter med på laget fra og med våren 2019!