Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Gjennom SAMPOL216: Labour Market Policies in Comparative Perspective, ønsker emneansvarlig Georg Picot å gi studentene en bred forståelse av moderne arbeidsmarkeder på tvers av de utviklede kapitalistiske landene.
Donald Trump er president, journalister blir utestengt fra det hvite hus og Brett Kavanaugh utnevnes til høyesterettsdommer mens han er beskyldt for overgrep. På emnet SAMPOL270 - American Government and Politics får man lære de viktigeste trekkene i amerikansk politikk.
Høstsemesteret 2018 har hele 4 praksisstudenter fra sampol jobbet i Austevoll kommune. Her deler Sara B. Strand, Silje Rønning, Johan Ellingsen Wold og Hans Martin Corneliussen sine erfaringer.