Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.
Det er en glede å meddele at arbeidet med Sampolkonferansen 2019 er i full gang! Temaet for årets konferanse er klima og samfunnsvitenskapen. Målet for konferansen er å belyse hvordan samfunnsvitenskapen bidrar til klimaforskning og konkret politikkutforming.