Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Forskningsprosjektet LEGITIMULT har nylig mottatt midler fra Horizon Europe. Målet er å se nærmere på tiltak gjort under Covid-19 pandemien og hvordan disse blir påvirket og påvirker flernivåstyring og demokratiske prosesser. Arjan Schakel, ansatt ved institutt for sammenliknende politikk og finansiert av Trond Mohn stiftelsen skal lede en av arbeidsgruppene i dette store prosjektet. Vi tok en... Les mer