Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Fritt Ord deler hvert år ut stipender til to av instituttets masterstudenter som arbeider med oppgaver der menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati er tema. Årets vinnere av stipendene er Sara Dybesland og Andrea Mevold Zakariassen.
Stipendet åpner dører både på et personlig og et akademisk plan, sier Adriana, som for tiden befinner seg på et kontor med utsikt over det toskanske landskapet i Badia Fiesolana.
Aaron John Spitzer, inntil nylig førstelektor ved Sampol, har fått fast stilling som førsteamanuensis ved instituttet. Stillingen er knyttet til Nansen-initiativet med fokus på styringsformer og geopolitikk i nordområdene.
Åse Gilje Østensen er førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, avdeling Sjøkrigsskolen, men er fra august av også ansatt som førsteamanuensis II ved instituttet.