Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Den 16. og 17. november 2023 organiserte Marte Samuelsen Skogen og Michaël Tatham en workshop om "The Politics of Climate Governance: Resistance and Reactions to Change".
Etter 20 år som introduksjonsemne til sammenliknende politikk legges SAMPOL100 ned etter høstsemesteret 2023.
Tirsdag ble det arrangert et karriereseminar for andreårs-studenter på masterprogrammet. Studentene fikk høre om sampol-utdanningens relevans i arbeidslivet, Ph.d.-programmet, og fikk veiledning i CV- og søknadsskriving.