Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Jo Brendryen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 07. jaunuar 2011, ved Instiutt for geovitenskap, Univsersitetet i Bergen.
Tidligere i høst arrangerte Fagutvalget ved Institutt for informatikk og Accenture «Konsulent for en dag» for mastergradsstudenter i informatikk og informasjonsvitenskap. Konsulent for en dag er et arrangement der studentene får prøvd seg som konsulenter i en prosjektsetting. Det ble en særdeles spennende og lærerik dag både for studentene og for arrangøren Accenture.
Mohammad Reza Saberi forsvarte sin avhandling for PhD-graden tirsdag 9. november 2010, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.
Silje Marie Fiskvik Bache i Miljøtoksikologigruppa har fullført mastergrada i molekylærbiologi med oppgåva "Mekanismer for bisfenol A indusert aktivering av human steroid og xenobiotika reseptor (SXR, NR1I2) i HepG2 celler". Torsdag 9. desember kl 11.30 har ho eksamen på N-terminal (520B1) på Molekylærbiologisk institutt. Føredraget er ope for alle.
Marta Eide i Miljøtoksikologigruppa har fullført mastergrada i molekylærbiologi med oppgåva "Kjernereseptorar i sebrafisklever som mål for hormonforstyrrande stoff". Torsdag 9. desember kl 13.30 har ho eksamen på N-terminal (520B1) på Molekylærbiologisk institutt. Føredraget er ope for alle.