Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Mandag 5.november kommer direktøren for Sony Labs Paris, Luc Steels, for å holde foredrag på Studentsenteret. Han vil fortelle om roboter som utvikler sitt eget språk, og diskutere hva dette sier om menneskers språkutvikling og muligheten for kunstig intelligens.
Våre fast vitenskapelige drar regelmessig på forskningstermin. Hvor drar de, og hvorfor?
Erfaringer fra FRAM-2012-ekspedisjonen viser at i Polhavet må du løse logistikkproblemene først og så de vitenskapelige utfordringene
Christian Dölle og Mathias Ziegler har, sammen med sine kolleger i Firenze, skrevet en flott oversiktsartikkel om NAD-metabolismens betydning for kreft i Nature Reviews Cancer
Lag bestående av informatikk- og matematikkstudenter fra UiB tok 1.plassen i norgesmesterskap i programmering i 2012. De ble dermed kvalifisert for den nord-europeiske regionsfinalen i ICPC 2012.
Forskere i Bergen har oppdaget en tidligere ukjent klimasammenheng i havet utenfor Norge: Golfstrømmen "presses" ikke bare fra sør, den "trekkes" også nordover av vind fra Arktis.
Er bruken av sprøytemiddel for å hindre skadedyr og sopp på avlingar utelukkande eit positivt tiltak? Kan me vera sikre på at restar av sprøytemiddel ikkje er skadelege for menneske? 27. september 2012 arrangerte Bioteknologinemda eit ope møte om sprøytemiddel.
Professor Haakon Fossen har sluppet en portugisisk versjon av sin lærebok, "Structural Geology" i Sør-Amerika.
Med boka "Hvordan klimaet kan endres - en innføring" har Sigbjørn Grønås skrevet en klimabok som er lett å lese og krever lite bakgrunnskunnskap.
Geologer ved Institutt for geovitenskap har funnet forkastninger med relevans for bl.a. oljeletingen i nordsjøen
Gry Aletta Bjørlykke disputerer fredag 5. oktober for PhD-graden med avhandlingen: ”Sedation and slaughter of Atlantic salmon (Salmo salar, L.) with carbon monoxide, and a possible regulatory role of neuroglobin
Naouel Gharbi disputerer fredag 5. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Transgenic and mutant analysis of genes associated with zebrafish eye development».