Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nicola McLoughlin, Senter for geobiologi, leder prosjektet "Investigating the Emergence of Life on Earth 3+ billion years ago".
Masterstudent ved Institutt for geovitenskap, UiB, June Sviland Berge, motiverte jenter til realfagstudier.
Målet er å få flere jenter til å velge realfaglige og maritime utdanninger. Maritimt forum og Vilvite arrangerte derfor en egen rekrutteringskveld og fra MN-fakultetet deltok Infosenteret og et knippe realfagstudenter.
Forskningsrådet står som arrangør for miniseminaret om korleis ein vert påverka av hormonforstyrrande kjemikaliar. Arrangementet er 18. mars ved Norges veterinærhøgskule, Oslo.
Brukte marine sedimentkjerner til å forstå endringer i havstrømmer inn og ut av Norskehavet.
Førsteamanuensis Torstein Solhøy er død. Solhøy vil bli dypt savnet ved Institutt for biologi og av venner og kolleger over hele verden.
Institutt for geovitenskap arrangerte et nytt meget vellykket Geopartnerseminar 7.februar.
Persistente organiske miljøgifter (POPar) er i fokus hos ØKOKRIM. Miljøkriminalitet som forureinings- og naturkriminalitet vert etterforska av Miljøkrimavdelinga.
Biologisk karrieredag arrangeres for andre gang 7. februar 2013, kl. 10:00-15:00. Møt bedrifter som ansetter biologer i Høyteknologisenterets fellesområde.
Nature artikkel om hvordan isbreene endret landskapet.