Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for geovitenskap bistår NGU med seismiske målinger på interessante profiler på Andøya.
Mari Katrine Berg in the Environmental toxicology group has finished her master degree in molecular biology with the thesis "Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) in polar bear (Ursus maritimus) as target receptors for environmental pollutants."
FOCS, the Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, er en av de to høyest rangerte konferansene innen teoretisk informatikk.
Masterstudenter ved GEO har verden som arbeidsfelt. Anja Ekers masterarbeid er lagt til Egypt.
Institutt for biologi er i finalen til å bli Senter for fremragende utdanning (SFU). – Det er en fjær i hatten til fagmiljøet og til universitetet sier Oddrun Samdal, viserektor for UiB.
Samarbeidspartnar til bioinformatikkgruppa ved Institutt for Informatikk har gjort gjennombrot i kampen mot resistens i lakselus.
Jeppe Kolding peker på et stort problem i norsk lakseoppdrett som ikke nevnes av Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.
Mye av det siste årtiets forskning i marin mikrobiell økologi har fokusert på den store diversiteten som avsløres etter hvert som nye molekylærbiologiske teknikker tas i bruk.
Den innvandrede arten brunskogsnegl (Arion vulgaris) har få naturlige fiender og nå legges grunnlaget for neste års populasjoner.
Ny forskning åpner for debatt på konkurransen mellom mennesker og dyr
Mange meiner at såkalla «catch and release» er bra for å bevare fiskebestanden, og PhD-student Keno Ferter skal finne ut om dette samsvarer med verkeligheiten.
Det tette samarbeidet har vært til nytte for både havforskning og havbruk i over 30 år.
Forrige uke mottok vi det triste og overraskende budskapet at vår kjære venn og kollega, professor Reidar Løvlie hadde gått bort, 68 år gammel.
Denne uken ble finalistene til Senter for fremragende utdanning (SFU) presentert av NOKUT.
Fra På Høyden: UiB-forskarar har klart å identifisere gena som gjer lakselusa resistent.
Håvard Foyn disputerer fredag 16. august 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
Tjue nye dyrearter er funnet på de fem områdene som er oppdaget i sommer. Funnene har både medisinsk og industrielt potensiale.