Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ugleprisen, UiBs interne pris for utdanningskvalitet, tildeles Bjarte Hannisdal og emnet GEOV114.
VISTA-senteret er et tverrfaglig forskningssenter finansiert av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).
Geofysikkgruppen bidrar til Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) DigiWells
The five-day conference, Nov. 14-18th, 2022, on CCUS in Golden, CO, USA, brought together 95 graduate students, scientists, engineers and CCUS experts from Europe, Asia, South America, and North America.
En ny artikkel i Science viser hvordan menneskeskapte endringer ender Amazonas økosystemer hundre til tusen ganger raskere enn naturlige klimatiske og geologiske prosesser.
I løpet av de siste to ukene har postdoktor Justas Zalieckas fått tilslag på to prestisjefylte stipend for sin forskning på diamantbelegg.
Banebrytande forskingsidear om migrasjon og diamantbelegg har gjeve Marry-Anne Karlsen og Justas Zalieckas ved Universitetet i Bergen Starting Grant frå Det europeiske forskingsrådet (ERC).
Justas Zalieckas forsker på diamantbelegg og hvordan det jevnt kan påføres tredimensjonale objekter.
Genomic Data Infrastructure er et nytt EU-prosjekt skal utløse potensialet som ligger i humane genomdata for persontilpasset medisin, forskning og innovasjon.
Geofysikkgruppen (Rolf Mjelde) har vært involvert i GoNorth. GoNorth (Geosciences in the Northern Arctic) er et norsk geovitenskapelig prosjekt for utforskning av Polhavet. 13 norske institusjoner deltar, og det jobbes med å etablere et bredt internasjonalt samarbeid.
Svalex-kurset ble gjennomført fra 2001 til 2014. Geofysikkgruppen har vært en aktiv bidragsyter til dette kurset.
21. mars skjedde et relativt kraftig jordskjelv like utenfor kysten av Bergen. Denne begivenheten ble følt i store deler av Norge.
Ti geofysikk bachelor- og masterstudenter deltok på et feltkurs i Kiel (Tyskland) i august.
Den 15. desember 2021 forsvarte Kristian Jensen sin avhandling om seismisk modellering og avbildning.
Totalt sett er det flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning i Norge. Innen real- og teknologifag er det motsatt. En av de som jobber for å endre på dette er student Tuva Småland Hagland.
Dei globale utsleppa aukar ikkje like raskt som for ti år sidan, men utsleppa har framleis ei stigande kurve. Karbonopptak i havet og på land har som alltid ei uvisse knytta til seg.
Forskere på Kjemisk institutt ved UiB forsker på en alternativ produksjonsmetode for grønn ammoniakk. Målet er å erstatte den energi-intensive Haber-Bosch prosessen med en mindre energikrevende prosess basert på fornybar elektrisitet.
Verdshava tek opp 25 prosent av våre årlege CO2-utslepp til atmosfæra, og dette hjelper til med å dempe den globale oppvarminga. Klimaforskarane ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning har tatt kunstig intelligens i bruk for å halde oversikt over kor mykje CO2 som blir tatt opp.

Sider