Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Jérôme Ruzzin i Miljøtoksikologigruppa har vore prosjektleiar i dette prosjektet kor ein har sett på samanhengen mellom inntak av feit fisk og insulinresistens hos mus. Resultata er publisert i PLoS ONE.
Mandag 19. september underskrev Universitetet i Bergen og seks andre fastlandsuniversiteter en ny samarbeidsavtale med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).
Fredag 9. september åpnet fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen UiBs nye SFI “Sea Lice Research Centre”.