Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Marc Niere fikk årets pris for beste bidrag til MBInytts nye spalte "Molecule of the Month" for sin artikkel om molekylet Tris, som er en av molekylærbiologenes mest brukte buffersubstanser.
På MBIs julefest ble årets pris for beste vitenskapelige artikkel tildelt Nathalie Reuter og hennes gruppe.
På årets HMS-seminar for MatNat Fakultetet ble MBI tildelt årets HMS-pris for vårt HMS-system knyttet til mottak av nye medarbeidere og masterstudenter.