Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskningsrådet bevilger 51,4 millioner til en ny nasjonal NMR plattform koordinert av UiB.
Den nye BT-en har en ny sondagsfelt som viser ung folk de mener er lovende for framtiden.
Vi gleder oss over at det også i år er tildelt Nobelpriser som er sterkt knyttet til molekylærbiologi.
Nathalie Reuter har tiltrådt som professor i molekylærbiologi fra 1. Oktober 2013.