Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Studenter i biologi forteller om å reise på tokt med G.O. Sars, og hvordan det er å drive med havforskning som en del av utdanningen.
Nord for Grønland, langt under isdekket, kan det finnes svar på spørsmål fra verdensrommet.