Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Jordbruket har eksistert i minst 4000 år på Vestlandet. Hvordan har jordbruk og garder utviklet seg her vest, alt fra vikingtidens høvdingseter til store og små Vestlandsgarder og støler?
Bergen Museum har verdens største skjelettsamling av ulv, gaupe og jerv. I over tretti år har Johnny Magnussen kokt rovdyr og annet i forskningens tjeneste
Dyphavet oppleves som et mysterium for de fleste av oss, ikke minst på grunn av den enorme dimensjonen, de store avstandene og den vanskelige tilgjengeligheten.
Legatet deler ut kvart år midlar til botanisk forsking og innsamling av plantemateriale ved UiB.