Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Sjølv om hovudbløminga av rhododendron venter på varmare dagar, er det enkelte tidlege asiatiske sorter som allereie slår ut kronblada og risikerar framleis frostskade, endå det er langt ut i mai. Lauvtre frå dei same fjerne fjellområda har no kome godt i gong med skotveksten, sjølv om vår heimlege bjørk knapt har lauv til 17. mai i år.