Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Tilsammen 300 brev fra museets D.C Danielssens ukjente brevsamling er nå åpnet og gjennomlest. Dette er interessant materiale ikke minst for historikerne.
Hvordan utviklet kongemakt og statsapparat seg i Norge i middelalderen? Hvordan bidro nytt lovverk til en stat med domstoler og dømmende makt?