Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Det er nesten utruleg at julerosa kan vekse og bløme midt i mørketida med temperaturar på nokre få plussgrader.
Misteltein er ei spennande vintergrøn snylteplante omgitt av mykje mystikk, tradisjonar og medisinske verknader. Godt skjult av lauvet på vertsplantene sine, har fire unge mistelteinbuskar fått vekse i fred i fleire år før dei vart oppdaga etter lauvfall denne hausten.
Vindens herjinger har satt spor etter seg på Milde de siste dagene. Graner har falt og arrangement måtte avlyses.