Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Det er nesten utruleg at julerosa kan vekse og bløme midt i mørketida med temperaturar på nokre få plussgrader.
Nye smarte mobiltelefoner er nå blitt høyaktuelle som kunnskapskilde på Universitetsmuseet. Nå kan du laste ned informasjon om gjenstander og tema i en utstilling direkte til din mobiltelefon.
Misteltein er ei spennande vintergrøn snylteplante omgitt av mykje mystikk, tradisjonar og medisinske verknader. Godt skjult av lauvet på vertsplantene sine, har fire unge mistelteinbuskar fått vekse i fred i fleire år før dei vart oppdaga etter lauvfall denne hausten.
Vindens herjinger har satt spor etter seg på Milde de siste dagene. Graner har falt og arrangement måtte avlyses.
På slutten av 1200-tallet ble det ved Finnsbergvann på Hardangervidda i en kort periode fangstet og slaktet mellom 6- 7000 reinsdyr. Etter rundt 50 år tok denne fangsten brått slutt. Hvilken fangst var dette, hvor endte produktene, hvem organiserte og hvordan den påvirket bestanden av reinsdyr?