Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Hvordan forvalte sårbare økosystem i verdenshavene i en tid der industrialiseringen og utnyttelsen av ressursene går stadig lengre og dypere?
Vi tenker ofte på jordbruk som en unik egenskap for mennesket, og en egenskap som betinger sosiale ferdigheter. Men det finnes insekter som kan leve av å kultivere sopp – en evolusjonær suksess under varme og fuktige forhold.