Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Per Magnus Jørgensen går nå av med pensjon etter et langt liv med forskning og formidling innen botanikken, ikke minst i arbeid med lav. Det er naturlig at lav er fokus når det inviteres til lichenologisk seminar den 7. juni ære for Per Magnus. Husk påmeldingsfristen er alt mandag 3.juni
Til helgen ser det ut til at blomstringen til rhododendron kultivarene i Arboretet på Milde vil være på topp. Velkommen til Arboretets dag førstkommende søndag, 2.juni.
De arkeologiske utgravingene på Fosshagen i Sogndal viser stolpehull etter to langhus fra eldre jernalder, for to tusen år siden. De eldste sporene av aktivitet på stedet er antakelig 3- 4000 år.
GRATIS ADGANG PÅ BEGGE HUS FOR ALLE BESØKENDE OG I TILLEGG FÅR ALLE VOKSNE MED SEG ET FRIKORT SOM GIR DEM GRATIS ADGANG TIL MUSEET HELE RESTEN AV ÅRET. HVORFOR?
Tirsdag 7 mai stenger både De Kulturhistoriske og De naturhistoriske samlinger kl 1300 grunnet intern opplæring. Onsdag er det igjen ordinær åpningstid fra kl 10 - 15.