Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Naturhistorisk museum er tømt i påvente av oppussing. Manglende finansiering over statsbudsjettet gjør at museet er stengt på ubestemt tid.
I løpet av noen regnfulle høstdager i oktober i fjor flyttet de store dyrene ut fra de naturhistoriske utstillingene. Denne utvandringen foregikk ikke på vanlig måte gjennom døren, men via luftveien ved hjelp av løftekran og container. Se bildereprtasjen i museets årbok for 2014
Hvordan identifiserer og navngir forskerne grupper av organismer som vi kaller «arter»? Vet vi at forskere som studerer en bestemt navngitt art i realiteten har studert den samme arten?
Universitetsmuseet inviterer til en rekke spennende arrangement denne våren som "Byttefest og kaffeslabberas", "Egyptologisk dag", "Studentquiz" og "Åpent plantehus". Merk deg fredag 13.(!) februar. Da innvies fastetiden med spennende opplevelser i et kveldsåpent museum. Velkommen til "Museet lever"!