Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Sidan siste istid, som tok slutt for omlag 11.700 år sidan har breane variert i storleik som resultat av klimaendringar. Har dei som er på Vestlandet - eksistert kontinuerleg sidan då?
Det er flere år siden vi hadde vinterlige forhold som nå. Rhododendronplantene tilpasser seg kulden ved å minske bladoverflaten. En fin periode på slutten av vekstsesongen i fjor var trolig gunstig for plantenes forberedelse til vinterkulde.
Lengst nord på Hardangervidda, i traktene aust for Hardangerjøkulen, ligg ei rekkje vatn. Bratte berg , store urdar og smale belte ved strendene formar ei naturleg sperre for villrein på trekk. Under sine sesongvise vandringar vart reinsdyrflokkane pressa inn i desse smale korridorane. Den som kjende dei lokale trekkvanane kunne her rekna med fangst.
Filmene "Tama Gaun – the Copper Village" og "The Go-Between, Afar of Ethiopia" har nå vært vist på en rekke filmfestivaler. Filmene har fått god internasjonal omtale der den ene også har fått to anerkjente filmpriser.