Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

For første gang er dronten eller dodoen gjenskapt som 3D visualisering på grunnlag av nye studier av denne utryddete fuglen. Publiseringen og digitaliseringen er resultat av mer enn fem års internasjonal forskerinnsats, der Hanneke Meijer ved Universitetsmuseet i Bergen er en av bidragsyterne.
I Botanisk hage har vi en stor samling av poteter, som vi har opparbeidet oss over mange år. Denne samlingen har vært lite tilgjengelig, fordi den for det meste har vært under bakken. Nå er alle sortene våre lagt ut på nettsidene, med bilder og informasjon.