Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

« Feltarbeid» er tema for Årboken 2018 Her kan du lese aom mangslungne og spennende faglige oppdrag, om bruk av kamera i felt, og om feltbøker som originalkilder til registreringer, kartlegging og personlige opplevelser av arbeidet «der ute». Ikke minst får du fortellinger om fargerike og spennende personer som viet mye av sitt faglige liv til arbeid i felt.
Når dyrene skal tilbake til Universitetsmuseet, stiller de største først i køen. Aller først var den nå berømte blekhodenebbhvalen som strandet på Sotra med magen full av plast.
I middelalderen var Borgund en av Norges 14 byer. Vi hører om den i sagalitteraturen og den er omtalt i 1384 som en av ‘de små kjøpsteder’. Så blir det helt stille!
Åpner for publikum tirsdag 5. mars 2019.
Middelalderforskningen ved UiB befester sin sterke posisjon og mottar støtte til to prosjekter gjennom årets FRIPRO-tildeling fra Forskningsrådet.