Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Når du i fremtiden skal ut å fly fra Bergen lufthavn Flesland må du rette blikket mot sør og se på det nydelige lommetørkletreet som er plantet ved terminalinngangen. Treet er en hilsen og takk fra UiB til Avinor for Lyststedet lønningen.
Denne uken ble Årringen sendt ut til medlemmene av Arboretets venner.
Blondehuskaféen i Arboretet drives nå av Badedamene