Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Fremmede arter er arter som med menneskelig hjelp er spredt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial. Slike arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet på verdensbasis.
Arkeologer har gjort det største gullfunnet fra forhistorisk tid på Vestlandet på over 50 år.
Ved arkeologiske registreringer i tilknytning til planene om ny E16 er det på Espeland utenfor Bergen gjort det største funnet av gull fra forhistorisk tid på Vestlandet på over 50 år.