Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

I 2021 ble det gjort et funn av en gullring i Fosse i Strandebarm av privatperson Lars Haukås. Ringen ble funnet i forbindelse med gravning langs en sti som går ned til Fossvågen.
European Reference Genome Atlas (ERGA) er et tverreuropeisk prosjekt for å generere genomer av referansekvalitet for hele det biologiske mangfoldet på tvers av det europeiske kontinentet (omkring 200 tusen arter). Truede, endemiske og ikoniske arter så vel som de som er viktige for landbruk, fiskeri, skadedyrbekjempelse og for funksjonen og stabiliteten til økosystemene anses som kritisk... Les mer