Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

I strålende solskinn lørdag 3. juni ble ildsjelene i Arboretets Venner hedret med kulturprisen for Ytrebygda.
Muséhagen er 125 år og dette feiret Universitetsmuseet 11. juni. Rektor Margareth Hagen og museumsdirektør Kari Loe Hjelle plantet en Betula alleghaniensis (gulbjørk) i anledning jubileet.
Universitetshagene har tatt et stort skritt i retning bærekraftig drift i år.
Arkeologer ved museet har gjort et sensasjonelt funn av en såkalt hellekistegrav som trolig er 4000 år gammel - altså fra 2000 år før Kristus da vi i Norge startet med jordbruk og like gammel som pyramidene i Egypt. - Det er første gang, og helt spesielt i norsk målestokk, at det er funnet en sikker hellekiste med så mange graver, sier seksjonsleder ved Universitetsmuseet Morten Ramstad.