Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Magnus Lagabøte var middelalderkongen som aldri deltok i krig, men han valde å forsvare dei svakaste av undersåttane sine. For 750 år sidan innførte han den viktige Landslova som endra heile det norske samfunnet.
Hjelp oss å sikre plantesamlingene mot brann, ikke grill nå når brannfaren er så stor.