Hjem

Universitetsbiblioteket

Kvinnedagen 2019

Kvinner i forskning

I anledning den internasjonale kvinnedagen har Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag invitert noen kvinnlige kollegaer fra fakultetet til å snakke om hvordan det er å være kvinne og jobbe med forskning ved UiB.

Sirkel med  teksten "Happy Women's day"
Foto:
Colourbox.com

Foreløpig program

Inntroduksjon og innlegg av Susanne Mikki (Førstebibliotekar og bliometriker, faglig leder for forskningsstøtte UB)

Paneldiskusjon med med kollegaer fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Moderator: Ingunn Rødland (Universitetsbibliotekar, Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag)

Av hensyn til internasjonale kollegaer vil arrangementet være på engelsk. Men spørsmål til deltakerne i panelet kan stilles på norsk.

Velkommen!