Hjem
Universitetsbiblioteket

Vilkår for bruk av Bergen Open Research Archive (BORA)

Bergen Open Research Archive (BORA) er Universitetet i Bergen (UiB) sitt åpne forskningsarkiv. Alt materiale i BORA er åpent tilgjengelig i fulltekst på internett.

Hovedinnhold

Ved å avlevere dokumenter til BORA, samtykker du til følgende vilkår:  

  • Du er forfatter eller rettighetshaver til dokumentet, eller har innhentet samtykke fra forfatter/rettighetshaver om avlevering av dokumentet.

  • Du har innhentet samtykke til avlevering, arkivering og åpen tilgjengeliggjøring fra eventuelle medforfattere på dokumentet. 

  • Universitetet i Bergen har rett til å tilgjengeliggjøre dokumentet i BORA.

  • Ved avlevering av tidligere publiserte dokument, vil Universitetsbiblioteket klarere rettigheter for elektronisk tilgjengeliggjøring av dokumentet med utgiver. Dersom utgiver tillater tilgjengeliggjøring av publisert versjon kan Universitetsbiblioteket tilgjengeliggjøre den versjonen selv om en annen versjon er avlevert til BORA. 

  • UiB har rett til å konvertere filen til andre format hvis det er nødvendig for arkiverings- og tilgangsformål.

  • Dokumentet vil være tilgjengelig i BORA så lenge arkivet er i drift. UiB har rett til å overføre og gjøre tilgjengelig dokumentet i et annet arkiv med samme formål som BORA, enten det er eid eller drevet av Universitetet, eller et tilsvarende nasjonalt arkiv, hvis et slikt arkiv erstatter BORA i fremtiden.

  • Som standard blir dokumentet tilgjengelig i BORA med følgende lisens: Alle rettigheter beholdes innenfor de rammer som lov om opphavsrett til åndsverk med endringer gir: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40. Verket kan brukes, det vil si vises til, lenkes til, siteres fra, skrives ut og lastes ned kun til personlig bruk. Tidligere publiserte dokument vil bli gjort tilgjengelige med de lisens- og opphavsrettslige vilkår som er gitt av utgiver.

  • Vilkårene for bruk kan endres.