Hjem
Universitetsbiblioteket
Rettighetsordning

Rettighetsordning for åpen tilgjengeliggjøring

Universitetet i Bergen har innført en rettighetsordning for vitenskapelige artikler.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har som mål at vitenskapelige publikasjoner skal være åpent tilgjengelige. Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige i publiseringskanaler med åpen tilgang eller i åpne vitenarkiv. For å nå institusjonens mål om åpen tilgang, etterleve krav fra finansiører og samtidig ivareta forskernes rett til selv å velge hvilke tidsskrift de vil publisere i, innfører UiB følgende rettighetsordning med virkning fra 1. desember 2022:  

  • UiB har en ikke-eksklusiv rett til å gjøre alle vitenskapelige artikler forfattet av studenter og ansatte tilknyttet institusjonen tilgjengelige med en Creative Commons-lisens.
  • Ansatte og studenter kan unnta enkeltartikler fra denne ordningen ved å be om fritak. Forespørsel om fritak trenger ikke begrunnes.
  • UiB gjør de vitenskapelige artiklene åpent tilgjengelige i institusjonens åpne vitenarkiv. For artikler som er publisert åpent med en Creative Commons-lisens, vil den publiserte versjonen gjøres tilgjengelig med lisensen den er publisert under. For artikler som ikke er publisert åpent, vil forfatters aksepterte manuskript som standard gjøres tilgjengelig med en Creative Commons Navngivelse – CC BY-lisens.    
  • Rektor er juridisk ansvarlig for tolking av rettighetsordningen og for å løse tvister om dens tolkning og anvendelse. 

Rettighetsordningen gjelder for vitenskapelige artikler innsendt fra og med 1. desember 2022. Artikler innsendt før 1. desember 2022 er ikke omfattet av rettighetsordningen.

UiBs ansatte skal laste opp sine aksepterte manuskript av vitenskapelige artikler i Cristin for tilgjengeliggjøring i UiBs åpne vitenarkiv. I tråd med rettighetsordningen vil manuskriptet gjøres tilgjengelig uten embargo og med en CC BY-lisens. Forfattere som vil unnta enkeltartikler fra rettighetsordningen kan gjøre dette ved å bruke skjemaet for fritak. I fritaksskjemaet kan man også be om at forfatters aksepterte manuskript gjøres tilgjengelig med en annen lisens enn CC BY, eller at en embargo påføres manuskriptet. Forfattere som permanent ønsker å reservere seg mot bruk av en CC BY-lisens, kan i fritaksskjemaet angi de vilkår som skal gjelde som standard for tilgjengeliggjøring av fremtidige aksepterte manuskript.

Rettighetsordningen inngår som en del av politikk for åpen vitenskap ved Universitetet i Bergen.

Les styrevedtakets saksframstilling her.

Har du spørsmål?

Se vår side med ofte stilte spørsmål eller ta kontakt på bora@uib.no