Hjem
Universitetsbiblioteket
Grunnkurs anbefalt for nye studenter ved UiB

Digital kildekritikk (DIGI101)

Digital kildekritikk et et grunnkurs i Mitt UiB som tar for seg hvordan du forholder deg til vitenskapelig informasjon i sosiale medier, nyheter, faglitteratur, og kunstig intelligens. Går både vår og høst.

Student ser på en skjerm med kurset digital kildekritikk
Foto/ill.:
Oscar Wong, Getty Creative via Office365

Hovedinnhold

I kurset Digital kildekritikk får du verktøy for å navigere kritisk i en verden av fakta, meninger, påstander og argumenter formidlet gjennom ulike medier. Her utforsker du hvordan vitenskapelig tenkemåte kommer til syne i faglitteratur, og hva som skiller informasjon fra misinformasjon. Du lærer enkle grep for å undersøke og vurdere informasjon, påstander og kilder, og å gjenbruke dette i oppgaveskriving. Kurset er i hovedsak rettet mot deg som ny student, og tar ca. 4 timer å gjennomføre.

 

  • Meld deg på emnet i Studentweb og logg inn i Mitt UiB for å få tilgang til kurset. 
  • Gjennomfører du alle modulene og sluttquizen vil godkjent resultat registreres i Studentweb ved semesterslutt.
  • Du finner kurset tilgjengelig i Mitt UiB fra 19.februar 2024.

 

Mål og innhold

Etter kurset vil du ha grunnleggende forståelse for vitenskapelig tenkemåte og vitenskapelige formidlingskanaler. Du vil ha kunnskap om hvordan vitenskap som formidles og gjenfortelles gjennom ulike faglige genrer og medier kan søkes opp og vurderes. I tillegg vil du bli kjent med hvordan du kan forholde deg til verktøy drevet av kunstig intelligens, som ChatGPT og BingChat på universitetet.

Læringsutbytte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten oppnår

  • grunnleggende kjennskap om vitenskapsidealer.
  • generell kunnskap om kildekritikk, kritisk refleksjon rundt vitenskap og vitenskapsformidling.
  • grunnleggende kjennskap om regler for opphavsrett.
  • kunnskap om hvordan bruke andres arbeid i eget arbeid, inkludert hvorfor og hvordan man henviser til andres arbeid og gjenbruker illustrasjoner.

Ferdigheter

Etter kurset vil du kunne finne, vurdere, og gjenbruke kilder i henhold til akademisk praksis.

  • Studenten får ferdigheter til å benytte tverrlesning og sjekklister for å vurdere vitenskapelig informasjon i ulike medier.
  • Orientere deg i tilfanget av litteratur og kilder via egnede søkeverktøy.
  • Kunne referere kilder i henhold til akademiske forventninger og standarder.

Generell kompetanse

Etter kurset vil du ha bygget opp forståelse for vitenskapelige holdninger, og se betydningen av et kildekritisk perspektiv på all informasjon, uavhengig av fag, medium og metodikk. Du vil få forstå hva det betyr å være en del av det akademiske fellesskapet.