Hjem
Universitetsbiblioteket
Grunnkurs anbefalt for nye studenter ved UiB

Digital kildekritikk (DIGI101)

Digital kildekritikk et et digitalt grunnkurs som tar for seg hvordan du forholder deg til vitenskapelig informasjon i sosiale medier, nyheter, faglitteratur, og kunstig intelligens. Går både vår og høst, og har påmelding hele semesteret.

Student ser på en skjerm med kurset digital kildekritikk
Foto/ill.:
Oscar Wong, Getty Creative via Office365

Hovedinnhold

I kurset Digital kildekritikk får du verktøy for å navigere kritisk i en verden av fakta, meninger, påstander og argumenter formidlet gjennom ulike medier. Her utforsker du hvordan vitenskapelig tenkemåte kommer til syne i faglitteratur, og hva som skiller informasjon fra misinformasjon. Du lærer enkle grep for å undersøke og vurdere informasjon, påstander og kilder, og å gjenbruke dette i oppgaveskriving. Kurset er i hovedsak rettet mot deg som ny student, og tar ca. 4 timer å gjennomføre.

 

 • Meld deg på emnet i Studentweb og logg inn i Mitt UiB for å få tilgang til kurset. 
 • Gjennomfører du alle modulene og sluttquizen vil godkjent resultat registreres i Studentweb ved semesterslutt.

 

Mål og innhold

Emnet gir verktøy til å navigere kritisk i en verden av fakta, påstander og argumenter som du møter i ulike medier. Her vil du utforske hvordan vitenskapelig tenkemåte kommer til syne i faglitteratur, og hva som skiller informasjon fra misinformasjon. Du lærer enkle grep for å finne, undersøke og vurdere informasjon, påstander og kilder, og å bruke dette i oppgaveskriving. I tillegg blir du kjent med hvordan du kan forholde seg til KI-verktøy som ChatGPT. 

Læringsutbytte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten oppnår

 • kjennskap til akademiske grunnverdier. 

 • kunnskap om kildekritikk, kritisk refleksjon rundt vitenskap og vitenskapsformidling, 

 • grunnleggende kjennskap til regler for opphavsrett i en akademisk sammenheng,

 • grunnleggende kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer KI-verktøy gir deg i studiene. 

Ferdigheter

Etter kurset skal studenten kunne finne, vurdere, og gjenbruke kilder i henhold til akademisk praksis. Studenten vil 

 • få ferdigheter til å benytte relevante metoder for å kritisk vurdere vitenskapelig informasjon i ulike medier, 

 • kunne orientere seg effektivt i tilfanget av faglitteratur og kilder via egnede søkeverktøy,

 • få kunnskap om hvordan man bruker andres arbeid i sitt eget. Dette inkluderer hvorfor og hvordan man lager henvisninger og gjenbruker illustrasjoner i henhold til akademiske forventninger og standarder. 

Generell kompetanse

 • Etter kurset vil studenten ha bygget opp forståelse for vitenskapelige holdninger, og se betydningen av et kildekritisk perspektiv på all informasjon, uavhengig av fag, medium og metodikk.  

 • Studenten vil få innsikt i hva det betyr å være en del av det akademiske fellesskapet.