Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Grunnkurs anbefalt for nye studenter ved UiB

Digital kildekritikk (DIGI101)

Digital kildekritikk et et heldigitalt grunnkurs som tar for seg hvordan du forholder deg til vitenskapelig informasjon i sosiale medier, nyheter, faglitteratur, og kunstig intelligens. Går både vår og høst, og har påmelding hele semesteret.

Student ser på en skjerm med kurset digital kildekritikk
Photo:
Oscar Wong, Getty Creative via Office365

Main content

I kurset Digital kildekritikk får du verktøy for å navigere kritisk i en verden av fakta, meninger, påstander og argumenter formidlet gjennom ulike medier. Her utforsker du hvordan vitenskapelig tenkemåte kommer til syne i faglitteratur, og hva som skiller informasjon fra misinformasjon. Du lærer enkle grep for å undersøke og vurdere informasjon, påstander og kilder, og å gjenbruke dette i oppgaveskriving.

 

 • Kurset er i hovedsak rettet mot deg som ny student, og tar ca. 4 timer å gjennomføre.
 • Meld deg på emnet i Studentweb og logg inn i Mitt UiB for å få tilgang til kurset. 
 • Gjennomfører du alle modulene og sluttquizen vil godkjent resultat registreres i Studentweb ved semesterslutt.

 

Mål og innhold

Emnet gir verktøy til å navigere kritisk i en verden av fakta, påstander og argumenter som du møter i ulike medier. Her vil du utforske hvordan vitenskapelig tenkemåte kommer til syne i faglitteratur, og hva som skiller informasjon fra misinformasjon. Du lærer enkle grep for å finne og vurdere informasjon, påstander og kilder, og å bruke dette i oppgaveskriving i henhold til akademisk praksis. I tillegg blir du kjent med hvordan du kan forholde seg til KI-verktøy som ChatGPT.

Læringsutbytte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ved fullført kurs vil studenten kunne:

 • identifisere akademiske grunnverdier, 
 • beskrive prinsipper for kildekritikk og kritisk refleksjon rundt vitenskap og vitenskapsformidling, 
 • forklare hvorfor og hvordan man benytter andres arbeid i eget akademisk arbeid, 
 • gjengi grunnleggende regler for opphavsrett i en akademisk sammenheng, 
 • gjøre rede for muligheter og utfordringer knyttet til bruk av KI-verktøy i studiene. 

Ferdigheter

Etter kurset vil studenten kunne 

 • benytte relevante metoder for å kritisk vurdere vitenskapelig informasjon i ulike medier.

 • navigere effektivt i tilfanget av faglitteratur og kilder via egnede søkeverktøy.

 • bruke andres arbeid i sitt eget akademisk arbeid, inkludert å lage henvisninger og referanseliste i samsvar med akademiske standarder.

 

Generell kompetanse

Etter kurset vil studenten

 • vise forståelse for vitenskapelige holdninger og betydningen av et kildekritisk perspektiv på all informasjon, uavhengig av fag, medium og metodikk, 
 • bære med seg innsikt om hva det betyr å være en del av det akademiske fellesskapet.