Hjem
Universitetsbiblioteket
Semesterstart

Studiestøtte fra biblioteket

Universitetsbiblioteket ønsker å bidra til at du som student lykkes i studiene. Vi kan hjelpe deg å bli kjent med eller forbedre akademiske ferdigheter som litteratursøking, kildekritikk og referansehåndtering, og med å navigere i reglene for plagiering og opphavsrett.

Person med mange bøker
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Generelle akademiske ferdigheter, også kalt generiske ferdigheter, er evner og kompetanser som er nyttige for læring og problemløsning i alle studieretninger og i yrkeslivet. Disse legger grunnlaget for en livslang evne til å lære, tilpasse seg, og løse utfordringer på en effektiv måte. Generelle akademiske ferdigheter inkluder kunnskap om litteratursøking, kildebruk og kildekritikk, referansehåndtering, plagiering og opphavsrett. Dette er ting som vi på universitetsbiblioteket er eksperter på, og vi ønsker å dele vår kunnskap med deg. Her har vi trukket frem nyttige ressurser og informasjon som vi synes du skal vite om:

Søk og skriv
Søk&Skriv er et nettsted laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Her finner du blant annet nyttig praktisk informasjon om hvordan du skal sitere ulike kilder i en oppgave. Siden er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo samt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen.

Digi101 Digital kildekritikk
Digitalt kurs som inngår i UiBs emnepakke i digitale ferdigheter og er utviklet av Universitetsbiblioteket i samarbeid med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. I dette emnet lærer du enkle grep for å undersøke og vurdere informasjon, påstander og kilder, og å gjenbruke dette i oppgaveskriving. Kurset er i hovedsak rettet mot deg som ny student, og tar ca. 4 timer å gjennomføre.

Fagansvarlig bibliotekar og fagsider 
Universitetsbiblioteket har egne fagsider for de ulike fagretningene på universitetet. Du finner fagsidene i menyen på vår hjemmeside. På disse sidene finner du informasjon om litteratur relevant for nettopp ditt fag. Du finner også kontaktinformasjon til den fagansvarlige bibliotekaren din. Den fagansvarlige bibliotekaren er spesialist på litteratursøking og kildebruk i dette faget, og du kan ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker veiledning. Universitetsbiblioteket tilbyr avtaler via ulike plattformer; fysisk i biblioteket, Teams, Zoom, telefon eller epost. 

Kurs
Universitetsbiblioteket holder ulike kurs for studenter og ansatte. En del av disse inngår som integrerte deler av undervisningen i mange studieprogram. Men vi har også åpne kurs. Se etter i vår kalender om vi har noe som er relevant for deg.