Hjem
Universitetsbiblioteket
Prosjektside

Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek

Å utarbeide en datahåndteringplan (DHP) er en nyttig prosess for å bevisstgjøre og legge til rette for god datahåndtering i forskningsprosjekt, men det kan også oppleves som en administrativ byrde. Tilgang på god veiledning er avgjørende. Målet for vårt prosjekt er å utarbeide en helhetlig DHP-støttepakke med ressurser og veiledninger rettet mot både brukere og støttepersonell ved norske forskningsinstitusjoner.

Hovedinnhold

Arkivering av FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) forskningsdata bygger på gode rutiner for datahåndtering allerede fra prosjektstart. Forskere møter krav om å levere en datahåndteringsplan (DHP) for å fremme gode datahåndteringsrutiner og legge til rette for arkivering av FAIR forskningsdata for gjenbruk i forskning og i næringslivet. Mange opplever det som krevende å navigere mellom ulike digitale DHP-verktøy, maler og veiledningsressurser og per i dag er anbefalingene ikke samordnet mellom norske universiteter.

Med utgangspunkt i et samarbeidsprosjekt om datahåndteringsplaner mellom Universitetsbibliotekene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (UB-BOTT-samarbeid om datahåndteringsplaner: kartlegging og anbefalinger - rapport publisert i desember 2022. En oppdatering ble publisert april 2024.) skal prosjektet derfor bidra til et samordnet og helhetlig DHP-støttetilbud. Prosjektet vil utarbeide en støttepakke under åpen lisens som omfatter både en kunnskapsbase for støttepersonell, korte tekster for bruk i digitale DHP-verktøy, og supplerende informasjonsressurser for forskere og studenter.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet, PhD-On-Track og ELIXIR-NO og har ettårig finansiering gjennom Nasjonalbibliotekets biblioteksutviklingmidler fra oktober 2023-2024.

En fullstendig prosjektbeskrivelse er tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets prosjektbank.

Bidragsytere: Jenny Ostrop (UiB), Illimar Rekand (UiB), Ingrid Heggland (NTNU), Svein Høier (NTNU), Lisbeth Jahren (NTNU), Live Håndlykken Kvale (UiO), Leif Longva (UiT), Ida Benedicte Juhasz (UiB, PhD-On-Track), Korbinian Bösl (UiB, ELIXIR-NO)

Project partner logos: UiB, NTNU, UiO, UiT, PhD-On-Track, ELIXIR-NO
Foto/ill.:
UiB, NTNU, UiO, UiT, PhD-On-Track, ELIXIR-NO

Vil du hjelpe oss?

Prosjektet vil hente inn innspill fra interessenter underveis og be ulike fagmiljøer om å teste leveransene. Piloteringen av DHP-maler vil ta utgangspunkt i brukerbehovene og ta hensyn til mulighet for utveksling av informasjon i en DHP mellom forskjellige aktører i maskinhåndterbar form (maDMP). Vi forventer at vi kan invitere til brukertesting i løpet av våren 2024 og vil gjerne høre fra interesserte brukere og fagmiljøer med særskilte behov.

Prosjektpresentasjoner og resultater

  • Arbeidsplattform (fortløpende oppdateringer)

  • Mapping of DMP stakeholders and user needs in the project 'Data Management Plans: Support package for Norwegian higher education libraries'. Working paper. DOI: 10.5281/zenodo.10836868

  • NO-RDA Research Data Insider 05.04.2024 - Data Management Plans: Support package for Norwegian higher education libraries. Presentation. DOI: 10.5281/zenodo.10930053

  • Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte nettverksseminar 26.04.2024 - Hvordan kan planlegging av datahåndtering bli en integrert del av forskningsprosessen? - presentasjon av prosjektet ‘DHP støttepakke’. Presentasjon.

  • Datahåndteringsplaner: Støttepakke for norske UH-bibliotek - Innspillsverksted 29.05.2024. Presentasjon. DOI: 10.5281/zenodo.11359230

  • Kompetanse og kunnskapsdeling for forskningsdatastøtte i fagbibliotek - Presentasjon KORG-dagene 2024. Presentasjon. DOI: 10.5281/zenodo.11360974