Hjem
Universitetsbiblioteket

Kunsthistorie

Litteratur- og informasjonsressurser innen kunsthistorie.

Hovedinnhold

På Universitetsbiblioteket finner du det meste av kunsthistoriske bøker og tidsskrifter. I tillegg får du tilgang på store mengder digitalisert faglitteratur og andre digitale ressurser. I bibliotekets informasjonssystem Oria kan du søke etter litteratur, artikler, referanser med mer.

Vi har laget en rekke korte introduksjonsvideoer som tar deg gjennom hvordan du søker, låner og reserverer bøker i Oria, du finner videoene her.

Send gjerne epost for å avtale tid for fysisk eller digital veiledning.

Har du spørsmål til biblioteket? Ta kontakt via UiBHjelp eller vår chat.

Kunsthistorisk litteratur ved UiB

Hvordan finne frem i hyllene

Nummerene sier noe om hvilken disiplin bøkene er delt inn etter, f.eks. bøker som starter med 7 er kunsthistorie og bøker som starter med 9 er historie. Tallene etterfølges av tre bokstaver som ofte er etternavnet til forfatteren. Et typisk eksempel er: UBBHF   701 Mey, her ser vi at boken står på HF-biblioteket (UBBHF), omhandler kunsthistorisk teori (701), og forfatteren er Siri Meyer.

Store deler av bøkene våre står i lukkede magasin, de har gjerne oppstillingsnummer som starter med UBBHF Mag eller Inst. Disse må bestilles i Oria for å kunne lånes, se videoen for reservering av bøker.

 

Oppstilling av bøkene på Bibliotek for humaniora

Trykte bøker i kunsthistorie finnes på 700-799 i 2. et.
Trykte tidsskrift står i kjelleren (en god del står i magasin og må bestilles i Oria)

Ordbok over humanistiske ordningsord  (emneord)

Databaser

Gjennnom bibliotekets søkeverktøy Oria vil du finne alt du har tilgang til fra UiB. De viktigste databasene for bøker og artikler er listet opp her.

Fagdatabaser - Her kan du søke i relevante databaser tilgjengelig fra UB
ISI Web of Science -  Flerfaglig artikkeldatabase med hovedvekt på naturvitenskapelige fag, men også humanistiske artikler.
Project MUSE - Tverrfaglig base med Humaniora tidsskrifter
JSTOR - Tidsskriftsdatabase- Mer enn 1000 tidsskrifter i fulltekst, hvorav over 230 innen kunst og arkitektur
Ebook Central - Plattform for ebøker
EBSCO - Plattform for ebøker
ProQuest Dissertations - Avhandlinger og masteroppgaver
ProQuest Arts and Humanities
IDUNN - Skandinaviske tidsskrift

Oppslagsverk 

Norsk kunstnerleksikon
Norsk biografisk leksikon
Norsk kunsthistorisk bibliografi

Ordnøkkelen: Riksantikvarens thesaurus til søk innen kulturminneforvaltningen og kulturminnevernet

Oxford art online (Grove dictionary of art)
Encyclopedia of Aesthetics

Encyclopædia Britannica
Oxford Reference art and architecture - Oppslagsverk innen kunst og arkitektur
Brill's New Pauly - Oppslagsverk med fokus på religion og kultur i antikken
Stanford Encyclopedia of Philosophy

ArtStor Internasjonal bildedatabase med over 1.9 millioner bilder

Håndbøker og Companions

Cambridge Companions Online
Oxford Handbooks Online

Nasjonale arkiv og samlinger

ADORA (Architecture and Design Open Research Archive) - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
BORA - (Bergen Open Research Archive) - UiB
DUO - (Oslo Vitenarkiv) - UiO
NTNU Open 

Internasjonale universitetsbibliotek

Nasjonalbiblioteket i Norge
British Library - Nasjonalbiblioteket i England
Library of Congress - Nasjonalbiblioteket i USA
Bodleian library - Universitetsbiblioteket i Oxford
Cambridge University Library
Cambridge digital
Harvard University Library
Universitetsbiblioteket i Oslo
København Universitetsbibliotek
Yale University Library
Art Library Stanford
 

Noen utvalgte bibliotekguider

Oxford LibGuides - (noen lenker krever egen tilgang)
Harvard LibGuide til Medieval Art & Architecture - Omfattende guide til ressurser i middelalder kunst og arkitektur (noen lenker krever egen tilgang)
Art and Architecture at Cambridge - (noen lenker krever egen tilgang)

Masteroppgaver i kunsthistorie (UiB)

Godkjente masteroppgaver fra UiB er stor grad tilgjengelig i BORA - Bergen Open Research Archive . I Oria vil du dessuten finne masteroppgaver fra øvrige kunsthistorieutdanninger i Norge. 

Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA. Om masteroppgaver i BORA

Akademisk skriving

Bøker om akademisk skriving

Det finnes et enormt utvalg av bøker som gir råd og tips til hvordan man enten som student eller forsker kan bedre sin akademiske skrivestil eller skriving generelt. Et enkelt søk i oria på akademisk skriving gir over treff på 600 bøker (treffliste i Oria). Disse varierer i innhold fra bøker om hvordan best sette opp rutiner for skriving i hverdagen, til bøker som eksplisitt omhandler akademisk stil og ordlegging. Det finnes gode, men noe utdaterte klassikerere, fagspesifikke og nyere, mer pedagogiske oppdaterte.

Klassikerere

Umberto Eco, How to write a thesis, MIT press, 1977, (Elektronisk tilgang fra Oria)

Akademisk språk og stilistikk

Helen Sword, Stylish academic writing, Harvard University Press, 2012 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Helen Sword, The writer's diet, Auckland University Press, 2015 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Moderne klassikerere

Helen Sword, Air and Light and Time and Space : How Successful Academics Write, Harvard University Press, 2017 (Elektronisk tilgang fra Oria)

Lynn Nygaard, Writing your master's thesis : from A to Zen, SAGE Publications, 2017, (Tilgjengelig på biblioteket)

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, Fagbokforlaget, 2006 (Tilgjengelig på biblioteket)

Akademisk skriving for kunsthistorie

Sylvan Barnet, A Short Guide to Writing about Art, Pearson, 2015 (Tilgjengelig på biblioteket)

Anne D’Alleva, How to Write Art History, Lawrence King Publishing, 2010 (Tilgjengelig på biblioteket)

Gilda Williams, How to Write about Contemporary Art, Thames and Hudson, 2014 (Tilgjengelig på biblioteket)

Kildekritikk

Kildevurdering (Søk og skriv .no)

Critically Analyzing Information Sources: Critical Appraisal and Analysis (Cornell University)

Critical thinking (University of Leeds)

Referansestiler

En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene du bruker. Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall. Det finnes mange ulike stiler for hvordan man henviser fra tekst til litteraturliste. Dette kan for eksempel være stiler som i teksten oppgir forfatter-årstall, fotnoter eller et nummer på referansen. Hvilken stil du skal bruke er avhengig av faget du studerer. Dette må du avklare med din veileder. (Hentet Nettressursen Søk og skriv.no)

De mest brukte stilene innenfor humaniora er:

The Chicago Manual of Style
APA - Nasjonal norsk standard av APA
MLA (Modern Language Association) - Online Writing Lab (Purdue University)
MHRA (Modern Humanities Research Association)

Bildereferering

Om du skal bruke bilder i oppgaven din er det viktig at du refererer til dem korrekt. Her er en oversikt over hvordan du siterer ulike bildekilder:

Sitere bilder i Chicago Style
 

Mer om referering og referansehåndtering

Søk og Skriv - Ressursside for akademisk skriving
Introduksjon til Endnote - Program for referansehåndtering
Introduksjon til Mendely - Bodleian sin resursside for referansehåndteringsprogrammet Mendely

 

Publikasjonshierarki i kunsthistorie

1

Vitenskapelig utarbeidet utstillingskatalog
Vitenskapelig utarbeidet monografi / bok
Vitenskapelig artikkel i anerkjent fagtidsskrift
Vitenskapelig artikkel i fagleksikon

2

Mindre utstillingskatalog fra galleri eller museum
Monografi / bok med oversiktlig beskrivelse
Artikkel i anerkjent fagtidsskrift

3

Utstillingsanmeldelse i aviser / tidsskrifter
Artikler i andre tidsskrifter

4

Enklere omtaler i aviser / tidsskrifter
Nettsider
Wikipedia-artikler

Bildedatabaser

ArtStor  Bildedatabase knyttet til JSTOR, med over 2 millioner bilder

Marcus er Universitetet i Bergen sin egen billedsamling, den har en en av landets største samlinger av enkeltbilder og arkiver av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere, til sammen omkring en halv million fotografiske bilder.

KUB - Kunsthistorisk bildedatabase Norsk og internasjonal kunst.

 

Utvalgte andre tilgjengelige ressurser (Disse har varierende copyright-regler for bruk av sine bilder)

Arcspace - Danish Architecture Center
Art and Architecture- Courtald Institute ~ 40.000 bilder
Art Resource  ~ 400.000 bilder
Art Images for College Teaching (AICT)
Havran  - bilder av norsk arkitektur av Jiri Havran
Arkitekturbilleder - dansk arkitektur
ArkDes - Arkitekturmuseet i Stockholm
Archnet - Islamsk arkitektur
Bildindex der Kunst und Architektur - Marburg ~ 2 mill. bilder
Bridgeman Art Library - bildedatabase med lisensierte bilder til bruk kommersielt
Digital Imaging Project ~ 20.000 bilder
Digitalt Museum - stor samling fra norske museer og arkiver.
Famous Artworks - Webmuseum, Paris
Fenon - Middle East Modern Art
Frick Digital Archive
Google Art Project 
Google Images
Kunstindex Danmark - Billedbase og kunstnerarkiv
MOMA - Collection ~ 45.000 bilder
Modern Art Iraq Archive
Musée d'Orsay 
National Gallery Picture Library (UK)
National Portrait Gallery (UK)
Oslobilder Historiske bilder fra Oslo
Universitetsmuseenes fotoportal
Visual Arts Data Service (VADS) ~ 100.000 bilder
V&A-Images: ~ 25.000 bilder 
Virtuelle Kupferstichkabinett ~ 40.000 bilder
Warburg Photographic Collection - Ikonografisk index
Web Gallery of Art  ~ 25.000 bilder
Wikimedia Commons
WorldImages ~ 80.000 bilder (California State University Image Project)
Your paintings  (Aims to show the entire UK national collection of oil paintings, Hosted by BBC.)

Tidsskrift

Alle tidskrift kan søkes opp i vår søkemotor Oria.no

Atekst/Retriver - Norske og svenske tidsskriftsartikler (aviser)
Aviser fra Nasjonalbiblioteket
Idunn.no - Åpne norske tidsskrift
NB-Digital (Velg aviser) - Liste over digitaliserte aviser (Kun begrenset utvalg tilgjengelig utenfor biblioteket)

Registrerte vitenskapelige publiseringskanaler i kunsthistorie 

Registrerte vitenskapelige publiseringskanaler i arkitektur og design

Åpen forskningsressurser

OpenGrey - "Grå" litteratur omfatter blant annet konferansepapers, forskningsrapporter og avhandlinger

Hvor står litteraturen?

Kunst & Kunsthistorie, Generelt

 

700: Teori, metode og oversiktsverk.

 
701: Kunsthistorie, Teori, filosofi, estetikk701.17: Estetikk702: Konservering 
703: Oppslagsverk704: Ikonografi705: Tidsskrift  
707: Forskning  708: Museer og galleri  

709 Generell kunst og ulike tidsepoker

 
709: Generelt    
709.01: Prehistorisk709.02 500-1500-tallet709.021: 500-1200-tallet709.03 1500-1800-tallet 
709.04 1900-tallet709.05 2000-tallet    
709.2 Kunstnere, biografier 
  

710-719: By- og regionplanlegging

 

720 Arkitektur

 
720: Arkitektur, generelt  
720.94: Europa720.9481: Norge 
721: Ulike konstruksjoner 722: Oldtiden723: Middelalder724: Nyere tid 
725: Offentlige bygg726: Religiøse bygg 
727: Skoler, museer, etc728: Boliger, slott, etc729: Design og dekor  
  
730 Skulptur 
730: Skulptur, generelt 
  

740 Tegnekunst, & Kunsthåndverk

 
740: Kunsthåndtverk741: Tegnekunst 
741.5: Tegneserier og manga745: Design & Kunsthåndverk 
746: Kunsthåndverk, Tekstilkunst747: Interiørdesign, Interiørarkitektur 

750 Malerkunst

 
750: Malerkunst, generelt751: Malerkunst, Teknikker 
752: Malerkunst, Farger753-757: Ikonografi og symboler  
758: Andre motiver759: Malerkunst, etter perioder og land 

760 Grafisk kunst

 
760: Grafisk kunst, Generelt761-764: Grafisk kunst, trykking, litografi  
769.92: Grafikere, monografier, biografier  

770 Fotografi

 
770: Fotografi, generelt770.92: Fotografer 
775: Digital fotografi776: Digital kunst 
779: Fotografi, fotosamlinger  

Marcus: Billedsamlingen ved UiB

  

Museum og kulturarv

 

Museer

Noen utvalgte kunstmuseer

Kulturminner

DigitaltMuseum: inneholder katalogene fra ca 160 norske museer og kulturarvsinstitusjoner
Kulturminnebilder: Fotosamlig av kulturminner samlet hos Riksantikvaren
Kulturminnesøk: GIS-basert søkbar database over norske kulturminner fra Riksantikvaren.
Kulturminnesøk baserer seg på forvaltningsdatabasen Askeladden som arkeolger kan søke tilgang til.

 

Digitale åpne samlinger

Europeana - Over 50 millioner digialiserte objekter fra europeiske arkiv og museum
OpenCulture - Mer enn 800 kunstbøker og over 1.8 millioner digitale bilder av kunstverk fra ledene museum og galleri

Veiledning

Står du fast i biblioteksrelaterte spørsmål, kan du gjerne bestille tid til personlig veiledning ('Bestill en veiledningstime'). Forskergrupper eller andre med behov for oppdatering kan kontakte meg på adressen nederst på siden for en avtale. Vi kommer gjerne på besøk og orienterer. Vi (i samarbeid med universitetsbibliotekets andre spesialister) svarer på spørsmål om punktene under:

 • Hjelp til oppgaveskriving
 • Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
 • Bruk av Thesaurus / basenes kontrollerte vokabular i søk
 • Bruk av Search-builder/kommandosøk-funksjoner
 • Dokumentasjon av søk
 • Uttømmende og presise søk
 • Hvordan finne og bruke e-bøker
 • Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i et arbeid
 • EndNote
 • Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andre sitt intellektuelle arbeid
 • Publiseringsfond
 • Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder
 • Siteringsmåling - metoder og bruk med evalueringssiktemål
 • Det nasjonale systemet for registrering, evaluering og rapportering av forsking og forskingsdokumentasjon 

­­­