Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotekets fagside for medievitenskap

Medievitenskap

Hovedinnhold

Medievitenskap
Foto/ill.:
RKO Radio Pictures, still photographer Alexander Kahle, Public domain, via Wikimedia Commons

Tilgang hjemmefra

Du har tilgang til alt elektronisk materiale (e-bøker, artikler, databaser) utenfor campus hvis du installerer Cisco Anyconnect VPN.

Du finner mer og utfyllende informasjon om hvordan jobbe hjemmefra hos UiBhjelp (krever innlogging med FEIDE).

Oria

Oria er norske fagbiblioteks søkeportal. Det gir en samlet oversikt av hvilke ressurser som er tilgjengelige for deg, enten ved din egen institusjon eller via fjernlån fra andre. Du kan selv administrere fjernlånene dine via ulike funksjoner i basen. Du går inn på Oria via nettsiden til Universitetsbiblioteket.

Logg på, min konto

For å kunne benytte funksjoner knyttet til bruker må du logge deg på. For studenter og ansatte skjer dette via Feide-Portalen. Straks du er logget inn vil du se navnet ditt i øverste høyre hjørne. Ved å trykke her får du frem en nedtrekks-meny, hvor du enten kan gå rett inn på ønsket kategori eller få en oversikt via Min Konto. du har her mulighet til å se hvilke lån, bestillinger, gebyrer eller meldinger du har hos og fra biblioteket. Denne oversikten gir deg en god mulighet til å holde deg a jour med innleveringsdatoer, følge opp tidligere bestillinger, vite hvilke gebyrer du eventuelt skulle ha utestående, samt se om biblioteket har sendt deg noen meldinger. Du vil også få meldinger via mailsystemet, men eventuelle kommentarer (ett eksempel er om man er blokkert) vil også stå lett tilgjengelig her. Via tegnestiftikonet i øverste høyre hjørne kan du også gå inn på Mine Favoritter.

Ebøker

Plass til nye bøker er tradisjonelt den største utfordringen et bibliotek har. Med e-bøker forsvinner dette problemet. En e-bok er også tilgjengelig for bruker uten ventetid (med mindre biblioteket eier et begrenset antall brukerlisenser som er i bruk) og kan brukes over hele verden, så sant bruker har en aktiv UiB VPN (Se: Tilgang utenfor campus). 

Uib har flere leverandører for e-bøker; de fleste forlag leverer i dag egne bøker i digitalt format, EBSCOhost og Ebook Central fungerer som formidlere av bøker fra mange forlag, det er et utall Open Access-løsninger og mange norske bøker kan finnes digitalt via Nasjonalbiblioteket. Dette betyr at det er flere brukersnitt man bør kjenne til for å kunne få best mulig utbytte av e-bøker, og de mest brukte vil bli kort presentert her. Se ellers Universitetsbibliotekets brosjyre for bruk av e-bøker her.

Forlagenes egne bøker

Springer

Taylor and Francis

Project Muse

Jstor

De Gruyter

Cambridge Press

 

EBSCOhost

Ebook Central

 

Nasjonalbiblioteket

Mange norske bøker, tidsskrifter og aviser er digitalt tilgjengelige via Nasjonalbiblioteket. Noen av disse er åpne for alle norske IP-adresser, men mange kan kun brukes til forskningsformål. Fra våren 2023 har Nasjonalbiblioteket begrenset tilgangen til pensumbøker.

Studenter og administrativt ansatte

Andre grupper (deriblant studenter, dessverre) må gis midlertidig tilgang til disse dokumentene, da 8 timer i gangen. Se mer om hvordan få tilgang til Nasjonalbibliotekets ressurser her.

Vitenskapelig ansatte

Tilgang gis automatisk til vitenskapelig ansatte ved norske forskningsinstitusjoner (pålogging via FEIDE).

Pålogging Nasjonalbiblioteket for vitenskaplige tilsatte
Foto/ill.:
Erik Hauke Tønnesen

Faglitteratur

Biblioteket tilbyr et bredt utvalg litteratur og ressurser innenfor medievitenskap.
Oria - Bøker, avhandlinger, tidsskriftartikler, filmer og andre materialtyper Hvordan bruke Oria Hvordan bruke ebøker
Idunn.no - norske og nordiske tidsskrift fra Universitetsforlaget
Web of Science - Artikkelindeks med 8500 tidskrifter
Google Scholar - søkemotor for vitenskaplig materiale 

Oversikt elektroniske ressurser for medievitenskap
 

Nyhetsarkiv

Universitetsbiblioteket har flere baser med tilgang til ulike medier, og hvilken base som passer best for deg kommer an på hva du er ute etter og hvordan du ønsker å bruke materialet. Skal du benytte deg av UiB sine digitale ressurser og tilganger må du ha en aktiv UiB-VPN. Om du ikke allerede har dette, vil du finne en oppskrift for å sette dette opp på data, mobil eller nettbrett her. Det kan være en fordel å gå inn på ressursene via Oria selv om du har en VPN aktiv.

Atekst/Retriever

Atekst/Retriever er et nyhetsarkiv der du vil finne norske aviser og magasiner, stort sett fra 2007/2010 og fremover.

Atekst skiftet for en stund tilbake navn til Retriever, men du vil likevel finne en lenke også om du søker på Atekst i Oria. Retriever/Atekst kan fremstå som litt krøkete i starten, men jeg legger ved en brukerveiledning som burde gi deg en grei innføring i basen. For ordens skyld: Retriever koster Universitetsbiblioteket kr. 10,- per nedlastede artikkel. Dette betyr ikke at du skal la være å bruke basen (langt ifra, last ned det du trenger), men om de andre basene kan brukes ser vi gjerne at du prioriterer dem. Retriever er god på å søke opp artikler med utgangspunkt i søkeord. Vi betaler ikke for søket, kun for å lese, så man kan godt bruke Retriever for å finne ut hvilke aviser og datoer man trenger å finne i de gratis basene. Det kan også ofte være nyttig å ha tilgang til mer enn bare artikkelen når man forsker, da andre stykker i avisen kan sette det man leser i perspektiv.

Nasjonalbiblioteket

En annen god base er Nasjonalbiblioteket, som har digitalisert norske aviser fra norges første avis og frem til i dag. Her vil du kunne se på hele avisen, samt se på flere utgaver dersom du f.eks. er opptatt av en artikkelserie eller en leserbrevdebatt som varer over lengre tid. Avisene på Nasjonalbiblioteket er enten åpne for alle norske IP-adresser eller de er stengt for tilgang med unntak for forskning. som student må du be om særskilt tilgang, som vil vare 8 timer i gangen. Dette kan være irriterende om man ønsker å lese bøker, men går helt greit om man skal bruke aviser eller tidsskrifter. Du finner lenke til søknad om tilgang her. Du finner lenke til NB Digital i Oria. Vel inne på NB kan du velge medietype du ønsker å søke i. Til venstre på søkesiden kan du velge navn på avis, samt dato/periode og sted.

Pressreader

For nyere aviser er PressReader en god kilde. PressReader er en internasjonal tjeneste med tilgang til mer enn 6.000 aviser og tidsskrifter, som du kan bruke gratis med en UiB VPN aktiv. Dessverre er det noe begrenset hvilke aviser som er tilgjengelige fra Norge, men Schibstedavisene skal i hvert fall ligge der. Om du ønsker å lese aviser fra andre land kan du selvsagt gjøre det også. PressReader har en app (selv har jeg kun brukt IOS-appen, og har den liggende både på Iphone og Ipad), noe som gjør det behagelig å lese avisene og magasinene du finner der. Du kan navigere med menyen til venstre etter land og/eller kategori, og deretter finne publikasjonen til venstre for forsidene. Arkivene går i skrivende stund (februar 2023) tilbake til april 2017. Før dette må man bruke Nasjonalbiblioteket. Selv synes jeg appen er enklere å navigere med enn nettsiden, særlig når jeg bruker nettbrett. Det siste kan dog være en smakssak.


Proquest Newspapers - nyhetsarkiv 2000 internasjonale aviser (også søkbare via Oria)

Offentlig informasjon

Stortinget.no 
Regjeringen.no
Statistisk sentralbyrå 
Lovdata - Norges lover, forskrifter, forarbeid, rettsavgjørelser m.m.

Oppstilling av bøker

Vi bruker Deweys desimalklassifikasjon i oppstillinga av bøker. Her er noen sentrale deweynumre for medievitenskap:
 

070-079 Nyhetsformidling og journalistikk

302.23- Medier (mediebruk, medieforskning, mediehistorie)

303.4833 Kommunikasjon (sosial endring, informasjonsteknologi)

323.0420285 Informasjonsteknologi (politisk deltakelse)

323.44- Ytringsfrihet

338.47- Avisindustri, medieindustri, medieøkonomi, eierskap

384 Kommunikasjon (telekommunikasjon)

659: Reklame og PR

741- Tegneserier, tegnefilmer, animasjon

770-779 Fotografi, fotografer, datakunst, videoproduksjon, lyd

780- Musikk, filmmusikk

791.4- Film, radio, fjernsyn

Filmsamlingen

Universitetsbiblioteket i Bergen har en etter hvert relativt omfattende samling film, i hovedsak på DVD. Filmene er fordelt på flere samlinger, men det er UBBSMP Film/UBBSMP FilmIM, UBBSMP Film Mag og UBBKD som er de viktigste. UBBSMP Film/UBBSMP FilmIM står oppstilt på åpne hyller på Bibliotek for Samfunnsvitenskap (årstallet som er oppgitt er til den spesifikke utgivelsen, ikke filmens produksjonsår), musikk og psykologi (UBBSMP), UBBKD står på åpne hyller i Bibliotek for Kunst, Musikk og Design, og UBBSMP Film Mag er en magasinsamling lokalisert på UBBSMP. Filmer på UBBKD kan hentes fra åpne hyller, alternativt kan de bestilles til UBBSMP. Magasinfilmene skal i utgangspunktet bestilles i Oria, og vil da bli tilgjengelige dagen etter. Det sagt, har vi tid kan de hentes med en gang dersom du henvender deg i skranken. Det er i hovedsak to grunner til at en film settes i magasin: enten har vi en annen utgivelse stående på åpen hylle, eller filmen har blitt såpass sjelden/dyr at den ikke kan erstattes med letthet. Magasinet er opprettet både for å sikre deler av samlingen og for å kunne gi våre brukere muligheten til å låne ulike utgivelser av samme film dersom dette er ønskelig.

Filmene er oppstilt enten etter et genrebasert nummersystem eller etter Deweys desimalsystem. Spillefilmer står nesten eksklusivt etter genre, fagfilm/non-fiction vil entes stå oppført etter Dewey eller på dokumentarfilm i nummersystemet.

UBBSMP mottok for en del år tilbake filmsamlingen til Institutt for Informasjons- og Medievitenskap. Da det er svært omfattende å katalogisere film (ideelt sett skulle hele rulleteksten stått i katalogen) har det frem til nå vært vanskelig for brukere å få tilgang til disse filmene. Vi regner med å få alt lagt inn i Oria til semesterstart høsten 2023, men har kommet såpass langt i prosessen at filmene kan lånes allerede nå. For å låne den filmen du ønsker bør du gå frem som følger:

  1. Søk opp filmen i Oria. Om den ligger inne kan den lånes på same måte som bøker. Utlånstiden er 2 uker. Du vil finne filmene raskere om du søker i basen til Universitetsbiblioteket i Bergen (film kan sjeldent fjernlånes) og setter opp video som materialtype.
  2. Dersom filmen ikke ligger i Oria kan den søkes opp i den gamle instituttkatalogen. Filmene kan letes opp alfabetisk etter tittel. I dette tilfellet sender du en mail til erik.tonnesen@uib.no. Mailen skal inneholde ditt navn, lånenummer (tall under strekkoden på baksiden av ansatt- eller studentkort), tittel på filmen og filmens nummer i instituttkatalogen. Filmen vil da bli katalogisert med en gang, og vil være tilgjengelig etter en dag eller to. Det kan være verd å sende mail selv om du ikke finner filmen i instituttkatalogen, da blant annet bruk av artikkel ikke er gjennomført og det varierer en del i hvilken grad tittelen er oversatt eller ikke..

Da det er vanskelig å vite hvilke filmer som vil være tilgjengelige i fremtiden (ja Disney, vi ser på deg) er samlingen ved UBBSMP fremdeles voksende. Både studenter og ansatte kan komme med brukerønsker (mail til erik.tonnesen@uib.no), fagreferent supplerer nåværende samling, og privatpersoner er velkomne til å gi sine Dvd-er og Blu-rays til oss dersom de ikke lenger ønsker å ha dem stående. Filmene vil da enten bli satt på åpen samling, lagt i magasin eller plassert i dublettsamlingen vår i det tilfellet vi allerede eier utgaven.


 

Kurspresentasjoner

Biblioteket tilbyr kurs i bibliotekressurser og litteratursøk, referanse og kildebruk, samt Endnote, et system for referansehåndtering.

Elektroniske ressurser

Bibliorama (Det Danske Filminstituts Bibliotek online database)

Film Indexes Online (katalog over spillefilm fra American Film Institute og Film Index International)

IMDb (The Internet Movie Database)

medienorge (Fakta om norske massemedia i form av et omfattende tilbud av mediestatistikk)