Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotekets fagside for informasjonsvitenskap

Informasjonsvitenskap

Hovedinnhold

Biblioteket tilbyr et bredt utvalg litteratur og ressurser innenfor informasjonsvitenskap. Bøker, avhandlinger, tidsskriftartikler og andre materialtyper finner du enklest ved å søke i Oria. Veiledning for søk i Oria og generell informasjon om hvor du finner litteratur finner du her.

I tillegg til de fysiske ressursene har vi et svært godt utvalg innenfor elektroniske bøker, her finner du en veiledning i bruk av disse.

Andre elektroniske ressurser for informasjonsvitenskap.

 

Nye bøker

 

Oppstilling av bøker

Vi bruker Deweys desimalklassifikasjon i oppstillinga av bøker. Her er noen sentrale deweynumre for informasjonsvitenskap:
 

004- Datamaskiner, databehandling, menneske-maskinsystemer, systemutvikling

005- Programmering, programreringsspråk, dataprogrammer

006- Virtuell virkelighet, nevrale nettverk, ekspertsystemer, kunstig intelligens, multimedia

020- Informasjonsvitenskap

025.042 Internett, verdensveven

303.4833 Informasjonsteknologi (sosial endring)

323.0420285 Informasjonsteknologi (politisk deltakelse)

 

I BIBSYS emneregister finner du andre deweynumre eller emner.