Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotekets fagsider for fag ved Det psykoloigske fakultet

Psykologi, pedagogikk, barnevern og folkehelse

Universitetsbiblioteket ønsker å være en aktiv samarbeidspart for studenter og ansatte. I bibliotekets informasjonssystem ORIA kan du søke samtidig i mange databaser og andre informasjonsressurser for raskt å få oversikt over litteratur innenfor et fagfelt. Du kan også velge å bruke fagspesifikke databaser hvor du kan gjøre systematiske søk.