Hjem
Universitetsbiblioteket

Helsefremmende arbeid og global development

Litteratur- og informasjonsressurser for helsefremmende arbeid, helsepsykologi og global development.

Velkommen til bibliotekets fagside for helsefremmende arbeid og global development!

På denne siden vises et utvalg av ressurs og informasjon relevant for helsefremmende arbeid og global development. Send biblioteket gjerne en epost om du har spørsmål, eller ta kontakt med fagreferent (kontakt informasjon nederst på siden).

Sjekk hjemmeside og åpningstider for oppdaterte informasjon om tjenester under korona-restriksjoner. Besøkende må følge smittevernrutiner ved UiB.

Finne bøker på hyllen

For å finne fysiske bøker kan du søke opp tittelen i Oria, og se hylleplasseringen under "Finn og bestill". Se denne siden for veiledning om Oria, og denne for informasjon om å låne og fornye.

All pensumlitteratur finnes tilgjengelig i biblioteket. Vi har minst et eksemplar til utlån og et eksemplar i pensumsamlingen til bruk i biblioteket.

Litteratursøk

Oria

I Oria kan du søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer med mer. Her finner du veiledning til Oria med informasjon blant annet om hvordan bestille og reservere bøker og fornye lån.

Tidsskriftartikler

Søk i Oria vil fange opp tidsskriftartikler, men Oria har visse begrensninger i søkegrensesnittet. For grundige søk på tidsskriftartikler brukes gjerne store indeksbaser. Disse gir som oftest sammedrag i tillegg til tittel og andre referansopplysninger for tidsskriftartikler, samt lenker til fulltekst der universitetsbiblioteket har abonnement til det enkelte tidsskriftet. Dersom du ikke får lenke til fulltekst, vil du få lenke til et bestillingsskjema. Store indeksdatabaser:

 • Web of Science - en av verdens største tverrfaglige indeksbaser, med artikler fra mer enn 21000 tidsskrift. Den har fokus på tidsskriftartikler, samt publikasjoner fra konferanser.
 • PsycINFO - den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur- registrerer artikler fra ca 2500 tidsskrift- inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader
 • MEDLINE - en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur - registrerer artikler fra ca 5600 tidsskrift. Medline har i det alt vesentligste identisk innhold med PubMed.
 • ProQuest Social Sciences - er nyttig database for samfunnsvitenskapelige spørsmål. Flere databaser kan søkes på samme tid. Inneholder artikler, bøker, forskningsrapporter, avhandliger osv.

Det er mange mindre databaser også - se oversikt over litteratur- og informasjonsressurser ("databaser") i Oria. Nyttige databaser kan finnes under "Medisin og Helsefag" (helse), "Psykologi og Pedagogikk" (global utvikling) og "Samfunnsvitenskap" (kvinne- og kjønnsforskning, utviklingsstudier)

Bøker, doktorgrader

Fanges opp ved søk i Oria. E-bøker kan med fordel også søkes etter i e-bokbaser. Se egen fane for informasjon om e-bøker.

Rapporter, offentlige dokumenter

Oria fanger opp en del, men søk også på organisasjoners nettsider. For offentlige dokumenter gra Norge, se regjeringen.no (øverst på siden en egen fane, "Dokument"). I databaselisten i Oria kan man også finne lenker til arkiver for noen store internasjonale organisasjoner, for eksempel the official document system of the UN og OECD ilibrary.

Andre nyttige ressurser

 • forebygging.no Helsedirektoratets kunnskapsbase for forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • helsebiblioteket.no Oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell: retningslinjer for behandling, oppsummert forsking, pasientinformasjon m.m.

Kurs, veiledning og hjelp til litteratursøk

I de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet gir biblioteket kurs i litteratursøk. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden. For hjelp eller veiledning, sjekk:

 • Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track, som har egne sider om søketeknikk.
 • For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.
 • For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bruke dette kontaktskjemaet for å bestille en time med en bibliotekar, eller henvende seg til kontaktpersonen for sitt fagområde (se nederst på siden).

E-bøker

En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form. Veiledning og ofte stilte spørsmål om bruk av e-bøker.

Det finnes ulike måter å finne e-bøker på. Oria fanger opp en stor del av E-bøkene vi har tilgang til. Det anbefales likevel å søke direkte i de store E-bokbasene våre, siden her blir søkeordene dine matchet mot fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense søk til, e.g., tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

ProQuest Ebook Central - Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Det er som regel mulig å laste ned som Pdf/skrive ut et antall sider av hver bok. Noen titler kan man laste ned for 14-dagers lån til lesebrett/egen maskin for offline-lesing.

PsycBOOKS - Dette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått. Søkegrensesnittet PsycNET omfatter også søk i APA-publiserte tidsskrift dersom du ikke fjerner haken for PsycARTICLES øverst på søkesiden. De fleste tidsskriftene fra APA vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MEDLINE.

Springer - Dette er en database med både bøker og tidsskrift fra forlaget Springer. De fleste tidsskriftene fra Springer vil være indekserte i store indeks-databaser som PsycINFO, Web of Science og MEDLINE.

Oxford Reference - Oxford Reference har fulltekst av mange ordbøker og oppslagsverk fra Oxford University Press, i flere fagfelt (inkludert helse, psykologi og samfunnsvitenskap).

Oxford Handbooks - Ebøker som inneholder høy-kvalitets, akademiske revyartikler i mange fagområder. Man kan "Browse by subject" eller søke etter søketermer. Det er flere relevante handbooks under "Political Science" (e.g. Global Health Politics, Gender and Politics, Politics of International Migration), "Psychology" (e.g. Positive Psychology, Acculturation and Health, Social Psychology and Social Justice) og "Sociology". Disse kan også finnes via Oria - merk at flere handbooks i psykologi er bare tilgjengelige som fysiske bøker (e.g. Health Psychology).

Tilgang hjemmefra

For å få tilgang hjemmefra til litteratur og databaser som ikke er gratis, må du åpne de fra Oria, Databaselisten i Oria, eller Universitetsbibliotekets hjemmesider. Når du klikker på lenke for å åpne en ressurs derfra, vil du få opp påloggingsvindu (EZproxy) - bruk din vanlig mittUiB brukernavn/passord, og da har du tilgang. Det er også mulig å bruke VPN når du jobbe hjemmefra. Flere tips om å jobbe hjemmefra finner du her.

APA 6th/7th

APA-stilen (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer normer for struktur i tekst, overskriftsnivå, språkbruk, siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder.

Høsten 2019 ble den oppdaterte versjonen APA7 lansert. I en overgangsperiode vil det trolig kunne være greit å bruke APA6 i mange sammenhenger. Er du student - spør veileder for skriftlige arbeid!

Hjelp til korrekt APA-stil:

 • Biblioteket har eksemplar av APA-manualen, både 6. og 7. utgave, til utlån. I tillegg finnes eksemplar som er reservert til bruk i biblioteket.
 • APA7 har egne veiledning- og hjelpesider og blogAPA6 blog vil fremdeles være mulig å søke i, men blir ikke oppdatert.
 • Det er utarbeidet en norsk APA-manual av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, UNIT.
 • Søk og Skriv presenterer også en norsk bearbeidelse av APA7 og APA6.

EndNote  

Installasjon av EndNote: Her kan du laste ned EndNote programmet. Nyeste versjon er X9 (kom høsten 2018). Dersom du har X8 og ønsker å oppgradere, husk å av avinstallere X8 før du installerer X9, og lukk kontorprogramvare før installasjon. X8 bibliotek fungerer i X9.

EndNote Online: EndNote Online (også kalt EndNote Web) er en nettbasert, "light-versjon" av EndNote desktop (EndNote desktop krever nedlastet programvare). Det vanligste er at navnet EndNote brukes om desktop-programmet, og at man presiserer Online når man mener EndNote Online. Se veiledninger Komme i gang med EndNote Online og Synkronisering mot EndNote Online.

Dele et EndNote-bibliotek: Man kan dele hele bibliotek eller grupper. Man må ha satt opp en EndNote Online konto. Veiledning for deling av et EndNote-bibliotek finner du her.

Kurs og veiledning: Kurs i EndNote gis ved de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet. Vi har også åpne kurs (sjekk bibliotekets kalender). For mer informasjon, ta gjerne kontakt med fagreferent, som du finner nederst på denne siden. For gode hjelp om ulike funksjoner, sjekk:

Andre ressurs for forskere og undervisere

Vil du som forsker lære mer om akademisk skriving og publisering, samarbeid og åpen vitenskap, kan du få bredt og oppdatert informasjon gjennom PhD on Track, ta online-kurs som tilbys av Nature (Nature Masterclasses) eller bestille skreddersydde kurs og veiledning. Les mer om disse ressurs her.

På Universitetsbibliotekets nettsider kan man finne, blant annet, mye informasjon om åpen forskning (e.g. Open access: Hva, hvorfor og hvordan? og Åpen forskningsdata) og andre aspekter av forskning (e.g. synliggjøring av egen forskning).

Undervisere kan også få støtte fra biblioteket. Biblioteket tilbyr korte kurs som kan integreres i kurset ditt, tilpasset fag og nivå av studentene. Vi tilbyr kurs i flere aspekter av informasjonskompetanse - for mer informasjon eller bestilling, ta kontakt med biblioteket.