Hjem
Universitetsbiblioteket

Helsefremmende arbeid og Global Development

Litteratur- og informasjonsressurser for helsefremmende arbeid, helsepsykologi og global development.

Hovedinnhold

Velkommen til bibliotekets fagside for Helsefremmende arbeid og Global Development!

På denne siden vises et utvalg av ressurser og informasjon relevant for Helsefremmende arbeid og Global Development. Send biblioteket gjerne en  e-post om du har spørsmål, eller ta kontakt med fagreferent (kontaktinformasjon nederst på siden).

Finne bøker på hyllen

I Oria kan du søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer med mer.

For å finne fysiske bøker kan du søke opp tittelen i Oria, og se hylleplasseringen under "Finn og bestill". Se denne siden for veiledning om Oria, og denne for informasjon om å låne og fornye.

All pensumlitteratur finnes tilgjengelig i biblioteket. Vi har minst et eksemplar til utlån og et eksemplar i pensumsamlingen til bruk i biblioteket.

Finne litteratur (databaser og ressurs)

Ingen full-text tilgjengelig? Du kan bestille gjennom Oria.

Bøker og e-bøker

Oria brukes for å finne bøker og e-bøker. Her finner du veiledning til Oria med informasjon blant annet om hvordan bestille og reservere bøker og fornye lån.

En del av Universitetsbibliotekets bøker har vi kun i digital form. Veiledning og ofte stilte spørsmål om bruk av e-bøker. Det er noen store e-bok baser som man kan søke direkte i:

 • PsycBOOKS - Dette er bøker publisert av American Psychological Association. Her er i tillegg et stort antall eldre, klassiske titler der opphavsrettigheter er utgått.
 • ProQuest Ebook Central - Her har vi tilgang til bøker fra mange forlag. Du kan velge i "advanced search" om du vil søke etter søkeordene i fulltekst (dersom du ikke velger å avgrense søk til, e.g., tittel). Dette gir rike muligheter for å fange opp litteratur som kan være relevant, selv om boktittel ikke nødvendigvis gjenspeiler tematikk du er ute etter.

Noen databaser som primært dekker artikler kan også indeksere bøker. Les mer om disse under "Tidsskriftartikler".

Tidsskriftartikler

Du kan bruke Oria for å søke etter tidsskriftartikler (og bestiller fulltekst om vi ikke har tilgang), men Oria har visse begrensninger i søkegrensesnittet. For grundige søk på tidsskriftartikler brukes gjerne store indeksbaser. Mange ulike er tilgjengelige (sjekk databaselisten, for eksempel under Helsefag eller Global utvikling). Noen store, ofte brukt indeksdatabaser er:

 • Web of Science - en av verdens største tverrfaglige indeksbaser, med artikler fra mer enn 21000 tidsskrift. Den har fokus på tidsskriftartikler, samt publikasjoner fra konferanser.
 • PsycINFO - den mest omfattende databasen for psykologisk faglitteratur- registrerer artikler fra ca 2300 tidsskrift- inneholder i tillegg til artikler også bøker, bokkapittel og doktorgrader
 • MEDLINE - en av verdens største databaser for medisinsk faglitteratur - registrerer artikler fra ca 5600 tidsskrift.
  • Du kan bruke MEDLINE via Ovid, en plattform med avanserte søkemuligheter
  • Du kan også få tilgang til MEDLINE via PubMed, en gratis plattform som også inkluderer publikasjoner fra PubMed Central.
 • ProQuest Social Sciences er nyttig søkeplattform for samfunnsvitenskapelige spørsmål. Flere databaser kan søkes på samme tid. Inneholder artikler, bøker, forskningsrapporter, avhandliger, magazines, avis osv.

Norske tidsskriftartikler mangler ofte fra disse store databaser, men kan finnes i Oria eller Google Scholar. Du kan også søke i NORART, som har avansert søk, eller sjekke Idunn, hvor du kan se på tidsskrift publiserte av Universitetsforlaget eller Gyldenhal Academisk etter fagområde.

Vi anbefaler at du åpner databaser via lenkene på denne siden eller via databaselisten - da blir du automatisk koblet opp mot UiBs tidsskrift abonnement.

Oppslagsverk og reviews

For review artikler (oversiktsartikler), kan du søke som for en vanlig tidsskriftartikkel. Mange databaser har filtre på resultatslisten, hvor du kan velge "review articles".

Noen oversikter er publiserte i bøker. For disse kan du søke i Oria, eller søke direkte på en relevant plattform. Det finnes også spesifikke plattformer for oppslagsverk (ordbøker og encyklopedie). Forslag:

 • Oria: Bruk filter for "Materialtype" for å avgrense til "oppslagsverk"/"artikler fra oppslagsverk"/"ordbøker"
 • Oxford Reference - oppslagsverk om mange tema fra Oxford University Press.
 • Oxford Handbooks - høy-kvalitets, vitenskapelige oversiktsartikler. Man kan se gjennom bøker etter fagområde, eller søke. Det er flere relevante title under Political science (e.g. Global Health Politics, Gender and Politics, Politics of International Migration), Psychology (e.g. Acculturation and Health, Social Psychology and Social Justice) og Sociology. Bøkene kan også finnes i Oria - om vi ikke har tilgang til en elektronisk kopi, sjekk i Oria, siden noen er bare tilgjengelige som fysiske bøker.

Rapporter, policy og offentlige dokumenter

Man kan finne Norske rapporter i Oria, siden den indeksere publikasjoner fra de fleste institusjonelle arkiver. En del internasjonale rapporter kan finnes der også.

I midlertidig, om det er en spesifikk organisasjon som du trenger publikasjoner fra, er det lurt å sjekke direkte på nettsiden deres - mange har et område som heter "documents", "publications " eller "reports" (e.g. regjeringen.no, helsedirektoratet.no, NOVA).

Vi har lenker til flere store organisjasons arkiver i databaselisten for Helsefag eller Global utvikling. For eksempel:

Avhandlinger og doktorgrader

Man kan finne norske avhandlinger (MSc og PhD) i Oria. Bruk "Materialtype" filteren for å avgrense søket ditt til "Avhandlinger" /"Doktorgradavhandlinger".

For å se på avhandlinger fra UiB, kan du søke i BORA (Bergen Open Research Archive). Her finner du alle publikasjoner fra Institutt for helse, miljø og likeverd, sortert etter type.

Noen internasjonale avhandlinger finnes i Oria, men vi anbefaler at man søker i andre databaser i tillegg. For eksempel, ProQuest Dissertations and Theses har fokus på amerikanske/internasjonale avhandlinger. Britiske doktorgradavhandlinger kan være tilgjengelig via ETHOS, fra the British Library.

Metode litteratur

Vi har mange fysiske bøker om kvalitative og kvantitativ datainnsamling og analyse, som kan finnes i Oria og lånes fra biblioteket.

For nettbaserte ressurs, søk i Oria etter ebøker. Vi har også tilgang til Sage Research Online, en nettbasert samling av metode ressurser og litteratur.

Kurs, veiledning og hjelp til litteratursøk

I de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet gir biblioteket kurs i litteratursøk. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktpersonen for ditt fag, som du finner nederst på denne siden. For hjelp eller veiledning, sjekk:

 • Nettressursene Søk og Skriv og Phd on Track, som har egne sider om søketeknikk.
 • For å finne frem til en bestemt bok/artikkel eller for enkle søketips, henvend deg gjerne i skranken på biblioteket.
 • For mer omfattende hjelp til litteratursøk, kan studenter og ansatte bruke dette kontaktskjemaet for å bestille en time med en bibliotekar.

Finne statistikk og forskningsdata

Forskningsdata

Det er blitt mer vanlig at forskningsdata er arkivert i en repository, er åpen, og kan gjenbrukes av andre. Med dette, kan andre forskere bruke dataene for å svare nye spørsmål, eller samle data fra ulike disipiner for å skape ny innsikt. Du kan finne forskningsdata på flere måter:

 • Finn data fra artiklene som du lese - sjekk om de har en "data availability statement"
 • Bruk en søkemotor for data, for eks. Datacite eller BASE (disse dekker mange publikasjonstyper, så avgrense til "dataset" på resultatslisten). Merk at disse typer tjenester er ganske nye - dekning og resultat fra søk kan være ufullstendig.
 • Du kan også sjekke om det finnes en repository for ditt fagområde, og søk i den. Du kan søke etter repositories etter fagområde på re3data.org.

Biblioteket holder åpne kurs om finning og gjenbruk av forskningsdata - sjekk kalenderen her. Tip: Har du vurderte om du kunne lagre dine forskningsdata åpen for gjenbruk? Finn ut om hvordan, og fordelene, her.

Offentlige statistikk, registre og offentlige data

Disse kan være tilgjengelige fra spesifikke organisasjoner eller arkiver. For eksempel:

APA 6th/7th

APA-stilen (utgitt av American Psychological Association) er en av mange standarder / format for faglitteratur. Stilen inkluderer normer for struktur i tekst, overskriftsnivå, språkbruk, siteringspraksis og siteringsformat for ulike typer kilder.

Høsten 2019 ble den oppdaterte versjonen APA7 lansert. Er du student og usikker hva du skal bruke - spør veilederen/emenansvarlig!

Hjelp til korrekt APA-stil:

 • Biblioteket har eksemplar av APA-manualen, både 6. og 7. utgave, til utlån. I tillegg finnes eksemplar som er reservert til bruk i biblioteket.
 • APA7 har egne veiledning- og hjelpesider og blogAPA6 blog vil fremdeles være mulig å søke i, men blir ikke oppdatert.
 • Det er utarbeidet en norsk APA-manual av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, UNIT.
 • Søk og Skriv presenterer også en norsk bearbeidelse av APA7 og APA6.

EndNote  

Under finner du lenker for å komme i gang med EndNote. Se også bibliotekets nettsider om EndNote og Zotero.

Installasjon av EndNote: Her kan du laste ned EndNote programmet - både EndNote X9.3 og EndNote 20 er tilgjengelige. Nyeste versjon er EndNote 20, men på grunn av at den er ny, er våre veiledninger fortsatt baserte på X9.3 (for tiden). Veiledning for nedlasting og install er tilgjengelig for windows og mac.

EndNote Online: EndNote Online er en nettbasert, "light-versjon" av EndNote desktop (EndNote desktop krever nedlastet programvare). Se korte veiledninger om hvordan sette opp og synkronisering mot EndNote Online; eller laste ned pdf booklet "Kom i gang med EndNote Online".

Dele et EndNote-bibliotek: Man kan dele hele bibliotek eller grupper. Man må ha satt opp en EndNote Online konto. Veiledning for deling av et EndNote-bibliotek finner du her.

Kurs og veiledning: Kurs i EndNote gis ved de fleste studieprogrammene ved Psykologisk fakultet. Vi har også åpne kurs (sjekk bibliotekets kalender). For mer informasjon, ta gjerne kontakt med fagreferent, som du finner nederst på denne siden. For gode hjelp om ulike funksjoner, sjekk:

Forsknings- og undervisningsstøtte for ansatte

Vil du som forsker lære mer om akademisk skriving og publisering, samarbeid og åpen vitenskap, kan du få bredt og oppdatert informasjon gjennom PhD on Track, ta online-kurs som tilbys av Nature (Nature Masterclasses) eller bestille skreddersydde kurs og veiledning. Les mer om disse ressurs her.

På Universitetsbibliotekets nettsider kan man finne, blant annet, mye informasjon om åpen forskning (e.g. Open access: Hva, hvorfor og hvordan? og Åpen forskningsdata) og andre aspekter av forskning (e.g. støtte for å skrive en datahåndteringsplan, og publiseringsstrategi for forskere).

Undervisere kan også få støtte fra biblioteket. Biblioteket tilbyr korte kurs som kan integreres i kurset ditt, tilpasset fag og nivå av studentene. Vi tilbyr kurs i flere aspekter av informasjonskompetanse - for mer informasjon eller bestilling, ta kontakt med biblioteket.