Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Planlagt steinbrudd i bremanger

Kultur- og naturarv i fare

Universitetsmuseet ser med fortvilelse på vedtaket om steinuttak og utskipingshavn like ved Vingen i Bremanger, sier direktør Kari Loe Hjelle og instituttleder ved Avdeling for kulturhistorie, Björn Nilsson.

Hovedinnhold

Vingen
Foto/ill.:
UiB/UM

Helleristningsfeltet i Vingen, med sine rundt 2200 ristninger, mer enn 6000 år gamle, er et helt unikt kulturminne. Den urørte, mektige naturen, stillheten og det karakteristiske fjellmassivet Hornelen tvers over fjorden, gjør helleristningsfeltet spesielt, så spesielt at det burde få status som UNESCO verdensarvområde.

Universitetsmuseet forvalter helleristningsfeltet og legger mye arbeid i både dokumentasjon, forskning og formidling av disse og ikke minst, vi sørger for at området blir ivaretatt uten fysiske inngrep og sørger for skjøtsel av vegetasjon så helleristningene forblir synlige. Målet er at fremtidige generasjoner skal kunne la seg fascinere av forhistoriens billedkunst med så få forstyrrelser som mulig.

Steinbrudd og utskipingskai med resulterende skipstrafikk er store inngrep som for alltid vil endre Vingen. Enda et stykke Norge som føyer seg inn i lappeteppet av naturinngrep som minsker områder med urørt natur og frarøver fremtidige generasjoner opplevelsen av det urørte. – Vi er lei oss, det er rystende hvordan beslutninger tas på kunnskapens, kulturarvens og naturens bekostning, sier direktør Kari Loe Hjelle ved Universitetsmuseet.

Kart
Foto/ill.:
Kartverket

Kart over området med Vingen bergkunstfelt markert samt
Aksla (planlagt steinbrudd), Hornelen fjellmassiv og
tettstedet Svelgen.