Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Administrativt og teknisk ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen

Marit Kjeksrud Amundsens bilde

Marit Kjeksrud Amundsen

Rådgiver, Prosjektkoordinator ved Arena for forskingskommunikasjon

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 29 47
 • +47 958 98 506

Marit.Amundsen@uib.no

Knut Olav Aslaksens bilde

Knut Olav Aslaksen

Seniorrådgiver

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 33 11
 • +47 995 21 562

Knut.Aslaksen@uib.no

Tina Dales bilde

Tina Dale

Betjent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 92 50
 • +47 413 66 166

Tina.Dale@uib.no

Eli Kristine Økland Hauskens bilde

Eli Kristine Økland Hausken

Seniorrådgiver, Arenaleder og phd-kandidat ved Universitetsmuseet i Bergen.

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 63

Eli.Hausken@uib.no

Beate Helles bilde

Beate Helle

Ledende forskningstekniker

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 33 37

Beate.Helle@uib.no

Ingeborg Helviks bilde

Ingeborg Helvik

Avdelingsingeniør, Pollenanalyse og makrofossilanalyse frå arkeologiske utgravingar.

Universitetsmuseet i Bergen

Ingeborg.Helvik@uib.no

Margareth Hosøys bilde

Margareth Hosøy

Rådgiver, Museumspedagog

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 83 84
 • +47 906 20 138

Margareth.Hosoy@uib.no

Siri Skretting Jansens bilde

Siri Skretting Jansen

Seniorrådgiver

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 20 81
 • +47 414 79 215

Siri.Jansen@uib.no

Jon Anders Kongsruds bilde

Jon Anders Kongsrud

Senioringeniør

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 22 23
 • +47 411 23 948

Jon.Kongsrud@uib.no

Louise Maria Lindbloms bilde
Marie-Louise Lorentzens bilde

Marie-Louise Lorentzen

Senioringeniør, Driftsleder bygg, areal og sikkerhet, Universietsmuseet. Malerikonservator.

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 61 76
 • +47 902 00 098

Marie-Louise.Lorentzen@uib.no

Bjørn Moes bilde

Bjørn Moe

Seniorkonsulent, Informasjonsleder

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 62

Bjorn.Moe@uib.no

Liv Jorun Omas bilde

Liv Jorun Oma

Rådgiver

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 29
 • +47 948 89 115

Liv.Oma@uib.no

Helene Pettersens bilde

Helene Pettersen

Førstekonsulent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 35 96
 • +47 415 55 676

Helene.Pettersen@uib.no

Ari Olavi Puolakoskis bilde

Ari Olavi Puolakoski

Avdelingsingeniør, Taxidermist

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 99 19

Ari.Puolakoski@uib.no

Steffen Roths bilde

Steffen Roth

Overingeniør

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 29 11
 • +47 975 51 389

Steffen.Roth@uib.no

Reidun Samuelsens bilde

Reidun Samuelsen

Seniorforskningstekniker

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 66
 • +47 478 66 001

Reidun.Samuelsen@uib.no

Christine Tøssebros bilde

Christine Tøssebro

Driftsleder, Arkeolog

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 20 61
 • +47 938 76 902

Christine.Tossebro@uib.no

Tor Arne Waraass bilde

Tor Arne Waraas

Seniorkonsulent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 16
 • +47 476 37 494

Tor.Waraas@uib.no

Sølve Westlis bilde

Sølve Westli

Overingeniør, Utstillingsdesigner ved de naturhistoriske samlingene.

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 932 56 531

Solve.Westli@uib.no

Sider