Hjem
Click

Institutt for biologi

 

Biologi er vitenskapen om livet, de levende organismene og deres forhold til omgivelsene de lever i.

BIO er et stort institutt, der vi forsker og underviser innenfor et bredt spekter av biologiske tema og problemstillinger.

Marine fag som marinbiologi, fiskeribiologi og akvakultur står sentralt i BIOs forskning og undervisning.

INNOVASJON

UiB bygger pilotanlegg for mikroalgedyrking på Mongstad

Nå starter Universitetet i Bergen byggingen av et pilotanlegg for mikroalgeproduksjon på Mongstad. Målet er å dyrke frem omega-3-rike mikroalger til bruk i fiskefôr, basert på fanget CO2 fra Teknologisenter Mongstad (TCM).

FORSKNING | BIOLOGI

Kartlegger klodens klimafølsomhet

Ved hjelp av satellitter har en gruppe biologer utviklet en ny metode for å måle hvor følsomme økosystemer er for klimavariasjoner.

Nyhet

Planlegger fremtiden på BIO

BIOs ansatte jobbet sammen for å sikre fremragende utdanning, forskning, formidling og innovasjon for de neste 5 årene

Utdanning

Utdanner sivilingeniører i havbruk og sjømat

Et nytt integrert masterstudium ved Universitetet i Bergen kombinerer tradisjonell biologiutdanning med økonomi og entreprenørskap. Studiet er unikt i Norge.

Utdanning

Biologistudenter deltar i globalt eksperiment

Målet er å forstå hvordan verdens naturtyper vil påvirkes av et fremtidsklima preget av mer ekstremvær.