Hjem
Click

Molekylærbiologisk institutt

Vi studerer molekylære strukturer og prosesser i celler, og hvordan de påvirker utviklingen av levende organismer. Molekylærbiologisk forskning hviler på kompetanse innen ulike områder, og forskere ved MBI har ekspertise innen biokjemi, cellebiologi, strukturell biologi, utviklingsbiologi, biofysikk, bioinformatikk, proteomikk og genetikk.

Vil du vite mer kontakt vår studieveileder på  studieveileder@mbi.uib.no

Studere molekylærbiologi?

Bachelor                    Master                    Ph.d.                    Emner

 

Disputas

Roger Lille-Langøy disputerer

Mandag 30. januar forsvarer Roger Lille-Langøy sin avhandling for graden philosophiae doctor ved Universitetet i Bergen. I sitt doktorgradsarbeid har Roger Lille-Langøy studert hvordan utvalgte miljøgifter kan påvirke aktiveten til kjernereseptorer fra menneske, isbjørn og sebrafisk.

Forskning

BIOTEK2021 prosjekt til Nathalie Reuter

Får optimaliseringsmidler for kommersiell utvikling av potensielle medikamenter mot Kols

Mennesker

Møt noen av våre studenter og ansatte

Vi har mange dyktige og engasjerte studenter og ansatte ved MBI. Her møter du noen av dem.

Horisontforedrag og Darwindag
feb 09

Havets vakre men kryptiske liv

Marint liv utfolder seg under overflaten i havet, og de dominerende livsformene - planktonet - er mikroskopisk og usynlig for det blotte øye. I dette Horisont-foredraget vil Thomas Kiørboe vise film og bilder av havets usynlige liv,

Forskning / Mediebidrag

Studerer sebrafisk for å finne Parkinson svar

Sebrafiskens celler og proteiner blir nøye studert av forskere i Bergen. Målet er å finne svar på hvorfor Parkinsons sykdom oppstår og hvordan den kan kureres skriver NRK Hordaland i en sak om Kari E. Fladmarks forskning.

Mye av vår forskning er inspirert av utfordringer fra biomedisin og bioteknologi, og metodeutvikling innen disse feltene.  Vi utfører grunnforskning på kreft, nevrodegenerative sykdommer, metabolske sykdommer, parasitt-vert interaksjon og bioteknologisk protein modifisering.

Instituttet har to tematiske forskningsprogrammer

NUCREG: Mechanisms of gene regulation and molecular interactions

PROTMETD: Protein Modification, metabolism and disease

Fredagsseminarer - felles seminarserie med Sars og Computational Biology Unit (CBU)

Les vårt månedlige nyhetsbrev, MBINytt