Hjem
Click

Universitetsmuseet i Bergen

Åpningstider  01.06-31.08

Tirsdag - fredag: 10-16
Lørdag og søndag: 11-16
Mandag stengt.

Naturhistorisk Museum rehabiliteres - stengt fram til høsten 2019

Veksthuset i Muséhagen er for tiden stengt for publikumsbesøk p.g.a. vedlikehold.

 

VELKOMMEN TIL HISTORISK MUSEUM

Universitetsmuseet med Muséhagen ligger sentralt på Nygårdshøyden i hjertet av universitetsområdet med noen av landets største samlinger innen kultur- og naturhistorie. Utstillinger om arkeologi, antropologi, kunst- og kulturhistorie, zoologi, geologi og botanikk

Nyhet

Larsons løvetann fortel kulturhistorie

Hvis du går langs Skutevikveien ein dag i mai, vil du sjå mange ulike løvetenner. Nokre har til dømes få og skarpe tenner på blada, andre har mange og butte. Men nokre skil seg ut ved å ha små raudbrune flkkar på blada, nemleg ein art med det latinske namnet Taraxacum larsonii. Vi kan kalla ho...

Natureartikkel

Spor av mennesker - 700 000 år tilbake i tid

I en artikkel publisert i tidsskriftet Nature har forskere gjort funn i Indonesia av 700 000 år gamle fossiler som de mener er forfedrene til de berømte hobbit-levningene, homo floresiensis. ...

Ny art publisert

En ny flygende hulemygg - et liv i mørket - uten øyne, sex eller mat

I hulesystemet Lukina-Jamai 1431 meters dyp i de sørkroatiske Velebit-fjellene har forskere fra Universitetsmuseet sammen med internasjonale kolleger funnet verdens eneste blinde, flygende huleinsekt. ...

Årbok for Universitetsmuseet 2015

Funn av kjelke frå jarnalder på Vossaskavlen

Nedsmeltinga av breane og fonnene våre kan føre til interessante arkeologiske funn i dei nyleg blottlagde randsonene til fonnene. Seinsommaren 2014 vart det funne fleire tilverka trestykke som truleg stammar frå ein kjelke eller slede ved Vossaskavlen i Ulvik kommune.

 

Herman Friele BS sitt mikroskop

 

Herman Friele BS (1838-1921) var zoolog og forretningsmann. Han var eier av kaffehuset etter sin far Berent, derav navnet BS = Berents sønn. Han satt i Bergens Museums direksjon fra 1870. Sammen med sin søstersønn James A. Grieg arbeidet han med bløtdyr, mollusker. Her er Herman Frieles mikroskoper som ble brukt av ham under undersøkelser av denne typen.